σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 


Ανακοινώνεται από τη γραμματεία του Τμήματος ότι

1. Σύμφωνα με την από 17/12/2014 απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, οι δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου

φοιτητών Γ΄, Ε΄ και Ζ΄ εξαμήνου σπουδών

για το  ακαδημαϊκό έτος 2014-15, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα

https://foit.panteion.gr/declare 

 

Περισσότερα βλ. επισυνατπόμενο αρχείο ZIP.


2. Οι δηλώσεις μαθημάτων των

επί πτυχίω φοιτητών

με αρχική εγγραφή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας

από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011

θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα

https://foit.panteion.gr/declare

από 30/12/2014 έως και 19/01/2015

(έως ώρα 23:59΄)

Περισσότερα βλ. επισυναπτόμενο αρχείο ZIP.


 3. Δηλώσεις μαθημάτων Χειμ. Εξαμ. Ακαδημ. Έτους 2014-2015 των επί πτυχιων φοιτητών

 
με αρχική εγγραφή 2003-2004 και πριν 
 
 
Ανακοινώνεται στους επί πτυχίω φοιτητές
  • με αρχική εγγραφή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004 και πριν,
  • οι οποίοι κατά τα τελευταία δύο ακαδημαϊκά έτη (2012-13 & 2013-14) υπέβαλαν δηλώσεις μαθημάτων,

ότι

δικαιούνται να υποβάλουν δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου στη Γραμματεία του Τμήματος

 
από 12/01/2015 έως και 22/01/2015 (καθημερινά, 11:00΄ - 13:00΄).
 
  • Διευκρινίζεται ότι μαθήματα που δεν δηλώθηκαν, δεν μπορούν να εξετασθούν και δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε προαγωγική βαθμολογία.

 
 

Επιπλέον Πληροφορίες