σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
 
  • Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – Ε.Λ.Κ.Ε. για την αξιολόγηση της Πράξης

 

Σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, εφαρμοσμένη Κοινωνιολογία

και η πολιτική για την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων

 

που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ του ΕΣΠΑ -Άξονας Προτεραιότητας 8 με κωδικό ΟΠΣ  475298» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (3 άτομα) από την υπογραφή της σύμβασης  μέχρι τη λήξη του προγράμματος (31/12/2014), με συνολική μεικτή αμοιβή 1.000,00 ευρώ/ άτομο. 

  • Καταληκτική Ημερομηνία: 20 Δεκ. 2014.

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-12-05

Συνημμένα
αξιολογητες προσκληση.pdf