σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από τη γραμματεία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοιννιολογίας και μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (12 Νοεμ. ε.έ.) του Τμήματος ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στα Προγράμματα:

  1. Κοινωνιολογίας
  2. Εγκληματολογίας 
  • Τους πίνακες επιτυχόντων βλ. άνω δεξιά. 

Επιπλέον Πληροφορίες