σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών βιβλίων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 θα ξεκινήσει την

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015.

 

  • Ως καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συγγραμμάτων από τους φοιτητές ορίζεται η

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014.

 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-10-21