σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ. 151/160579/Β6 απόφαση του ΥΠΑΙΘ, καλούνται να εγγραφούν στο Τμήμα Κοινωνιολογίας τους για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015

από 09.10.2014 μέχρι 23.10.2014

  • Η διαδικασία εγγραφής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο pdf.

Επιπλέον Πληροφορίες