σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα προφορικών εισαγωγικών εξετάσεων των αποφοίτων ΑΤΕΙ στο ΠΜΣ Έγκληματολογία΄.

 

Για το λεπτομερές πρόγραμμα βλ. συνημμένο αρχείο.

Επιπλέον Πληροφορίες