σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

 

Στο Τμήμα πραγματοποιούνται διεθνείς έρευνες με την άμεση συμμετοχή φοιητητών - τριών. Τα αποτελέσματα αυτά δημοσιεύονται σε διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις. Η αξιοπιστία του δείγματος και οι λαμβανόμενες απαντήσεις υποκινούν το ενδιαφέρον νέων συμμετοχικών προσκλήσεων φοιτητών - τριών.


Έρευνα 1


Για τα αποτελέσματα που αφορούν την "καταναλωτική συμπεριφορά" βασίσθηκε δε στις απαντήσεις των φοιτητών - τριών βλ. εδώ .   

  • Ο τίτλος του άρθρου :

"How the economic situation moderates the influence of available money on compulsive buying of students – A comparative study between Turkey and Greece"

με συντάκτες τους 

A. Unger, J. Papastamelou, E. Yolbulan, S. Aytas


Έρευνα 2


Μία νέα έρευνα με ερωτηματολόγιο για τις Μελλοντικές χρονικές προοπτικές/Μελλοντικούς στόχους (με  βάση το μοντέλο των Zimbardo και Stress) θα βασισθεί επίσης στη συμβολή των φοιτητών -τριών.

  • Για το σκοπό αυτό επισκεφθείται τη διεύθυνση:  

  


 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-09-30

Συνημμένα
fulltext.pdf