σε δοκιμαστική λειτουργία
Νέα ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

  • Μετά από έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών και την από 12/05/2014 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας, ανακοινώνεται ότι γίνονται δεκτοί για εγγραφή όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση για μεταφορά της θέσης τους.
 
 
  • Οι ανωτέρω καλούνται να προσέλθουν για εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος, την
Τρίτη 13/05/2014
και ώρες 09.00 – 10.00

έχοντας μαζί τους,

δύο (2) φωτογραφίες,
θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και
Απολυτηρίου Λυκείου.
 

Επιπλέον Πληροφορίες

Ημερομηνία
2014-05-12