σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Μεταπτυχιακό Κοινωνιολογίας
Εξάμηνο: Γ
Τομέας: Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες:
Διδάσκων: Τσοτσορός Ευστάθιος
Διδάσκων (2): Κήπας Μιλτιάδης

Ενότητα 1η:  Η διεθνής κρίση (2007-2008) και η δημοσιονομική κρίση της Ευρωζώνης (2009).
1.    Εισαγωγή στις κρίσεις: χαρακτηριστικά, διάρκεια και βάθος των κρίσεων. Κρίση και οικονομικός κύκλος. Τα αίτια των κρίσεων.
2.    Κρίσεις, παρεμβάσεις, παραγωγικό σύστημα, τράπεζες και χρηματιστήρια.
3.    Η διεθνής κρίση (2007-2008) και η δημοσιονομική κρίση της Ευρωζώνης το 2009.
3.1    Τα αίτια της δημοσιονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη: δημόσιο χρέος, μακροοικονομικές επιδόσεις, αμοιβή εργασίας και παραγωγικότητα. Ανταγωνιστικότητα, διεθνείς συναλλαγές και αυξανόμενος δανεισμός του δημοσίου.
3.2    Η διαχείριση της κρίσης: οι αγορές και οι καθυστερημένες παρεμβάσεις της Ευρωζώνης.


Ενότητα 2η:   Η δομική κρίση του ελληνικού πολιτικοοικονομικού συστήματος.
1.    Τα γεγονότα από τη δομική κρίση 1973-1976 στην κρίση χρέους και δανεισμού του 2009.
2.     Η δομική κρίση και η ανταγωνιστικότητα του συστήματος
2.1    Η κρίση του πολιτικοοικονομικού συστήματος, η διαπλοκή των εξουσιών, η κρατική γραφειοκρατία, ο συνδικαλισμός και η διευρυνόμενη διαφθορά.
2.2    Η ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού συστήματος, οι διεθνείς συναλλαγές, τα διαρκή ελλείμματα, ο αυξανόμενος δανεισμός του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και η γιγάντωση του δημόσιου χρέους.


Ενότητα 3η:   Η κρίση χρέους και δανεισμού στην Ελλάδα: Αίτια, διαχείριση, επιπτώσεις και προοπτικές.
1.    Τα αίτια και το ιστορικό διαχείρισης της κρίσης.
2.    Οι επιπτώσεις: η βίαιη μεταβολή των δομών, η απαξίωση της εργασίας και του υλικού κεφαλαίου, η αποδιάρθρωση του οικονομικού και κοινωνικού ιστού, η ελεγχόμενη χρεοκοπία.
3.    Οι προοπτικές εξόδου από την κρίση

 

Συνημμένα