σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Μεταπτυχιακό Κοινωνιολογίας
Εξάμηνο: Β
Τομέας: Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος
Διδάσκων (2): Οικονόμου Χαράλαμπος

1.    Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής  Ένωσης
2.    Οι επιπτώσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης στην ελληνική οικονομία
3.    Οι επιπτώσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης στην αγροτική οικονομία
4.    Οικονομική και νομισματική ενοποίηση στην Ελλάδα
5.    Πολιτικές και εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των συντάξεων και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα
6.    Πολιτικές υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα
7.    Πολιτικές απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα
8.    Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
9.    Η κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
10.    Τοπικές κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Πολιτική
11.    Ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και πολιτικές ένταξης των μεταναστών στην Ελλάδα
 

Συνημμένα