σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Μεταπτυχιακό Κοινωνιολογίας
Εξάμηνο: Γ
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες:
Διδάσκων: Πρόντζας Ευάγγελος


Παραδόσεις ακαδημαϊκού έτους 2016-2017


 

Σύντομα η ανάρτηση του

 

 


Παραδόσεις ακαδημαϊκού έτους 2015-2016


Στόχος


Η ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση των πολιτών με κριτήρια που σχετίζονται με την εθνικότητα και την πολιτισμική ιδιαιτερότητα δημιουργεί, στα πλαίσια της άσκησης του κοινωνικού ελέγχου, την αρνητικά φορτισμένη ομάδα των αλλοδαπών, ατόμων κοινωνικά αποκλεισμένων τα οποία περιβάλλονται με στερεότυπα και προκαταλήψεις.
Μετά τον εντοπισμό των διάφορων κατηγοριών που απαρτίζουν τον πληθυσμό των αλλοδαπών στη χώρα μας (παλιννοστούντων, ομογενών, προσφύγων, μεταναστών, λαθρομεταναστών, σπουδαστών, κλπ), και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε εθνικής ομάδας, γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο και τις διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδιαίτερα σε σχέση με τους αλλοδαπούς.
Αναλύεται το φαινόμενο της μετανάστευσης διαχρονικά, με έμφαση στον ελληνικό χώρο κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Μέσα από μια ιστορική αναδρομή, εξετάζεται η μετεξέλιξη του κράτους πρόνοιας σε κράτος καταστολής, καθώς και το φαινόμενο της κοινωνικής περιθωριοποίησης στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες.
Η κοινωνική ένταξη των μεταναστών – και των κοινωνικών, οικονομικών και νομικών ζητημάτων που σχετίζονται με αυτήν-αποτελεί τον πυρήνα της μελέτης. Επισημαίνονται τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, και αναλύονται θέματα που σχετίζονται με αυτήν, όπως ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαχείριση του μεταναστευτικού φαινομένου, ο αποκλεισμός από την αγορά εργασίας και η εγκληματικότητα.
Τέλος εξετάζονται οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές έναντι της μετανάστευσης και του κοινωνικού αποκλεισμού, ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, καθώς και οι διαφαινόμενες τάσεις.Ενδεικτικό Διάγραμμα


·    Κατηγορίες αλλοδαπών
·    Το μεταναστευτικό φαινόμενο
·    Κοινωνικός αποκλεισμός και μετανάστευση
·    Κράτος πρόνοιας-κράτος καταστολής
·    Η κοινωνική ένταξη των μεταναστών: κοινωνικά, οικονομικά και νομικά ζητήματα
·    Το μεταναστευτικό φαινόμενο και οι επιπτώσεις του στην Ελλάδα και την Ευρώπη
·    Ειδικά θέματα: ρατσισμός και ξενοφοβία, ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αποκλεισμός από την αγορά εργασίας, εγκληματικότητα
·    Εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές έναντι της μετανάστευσης και του κοινωνικού αποκλεισμού
·    Ο ρόλος των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
·    Οι διαφαινόμενες τάσεις στην ευρωπαϊκή κοινωνίαΕνδεικτική βιβλιογραφία


 • Αμίτσης Γ., Λαζαρίδη Γ., (επιμ.), Νομικές και Κοινωνικοπολιτικές Διαστάσεις της Μετανάστευσης στην Ελλάδα, Παπαζήσης, Αθήνα, 2001
 • Διεθνής Αμνηστία-Ελληνικό Τμήμα, Η Ελληνική Πολιτική έναντι των Προσφύγων: Ιούνιος 2002-Νοέμβριος 2003, Ελληνικό Τμήμα Διεθνούς Αμνηστίας, Αθήνα, 2004
 • Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα, 1998
 • Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Μετραναστευτική Πολιτική, «Ενημέρωση», τ.104, Αθήνα, 2004
 • Καραντινός Δ., Μαράτου Αλιπράντη Λ., Φρονίμου Ε., (επιμ.), Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Ελλάδα: Κύρια Θέματα και Προσδιορισμός προτεραιοτήτων Πολιτικής (Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), έκδοση 3η, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα, 2002
 • Καρύδης Β., Η Εγκληματικότητα των Μεταναστών στην Ελλάδα: Ζητήματα Θεωρίας και Αντεγκληματικής Πολιτικής, Παπαζήσης Αθήνα, 1996.
 • Κασιμάτη Κ., (επιμ), Κοινωνικός Αποκλεισμός: Η Ελληνική Εμπειρία, Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής, Gutenberg, Αθήνα, 1998
 • Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης- ομάδα Ανθρωπολογίας, μορφές Κοινωνικού Αποκλεισμού και Μηχανισμού παραγωγής του, Ιδεοκίνηση, Αθήνα, 1997
 • Μουσούρου Λ., Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Κοινωνιολογική και Ανθρωπολογική Βιβλιοθήκη-Gutenberg, Αθήνα, 1991
 • Μουσούρου Λ., Από τους Γκάσταρμπάιτερ στο Πνέυμα του σένγκεν, Προβλήματα της Σύγχρονης Μετανάστευσης στην Ευρώπη, Gutenberg, Αθήνα, 1993
 • Μπάγκαβος Χρ., Παπαδοπούλου Δέσποινα, μεταναστευτικές Τάσεις και Ευρωπαϊκή Μεταναστευτική Πολιτική, Μελέτες Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Αθήνα, 2000
 • Ναξάκης Χ., Χλέτσος Μ., (επιμ.) Μετανάστες και Μετανάστευση: Οικονομικές, Πολιτικές και Κοινωνικές Πτυχές, Πατάκης, Αθήνα, 2001
 • Πάκος Θ., (επιμ), Κοινωνία των 2/3-Διαστάσεις του Σύγχρονου Κοινωνικού Προβλήματος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα, 2001
 • Ψημμένος Ι., Μετανάστευση από τα Βαλκάνια: Κοινωνικός Αποκλεισμός στην Αθήνα, Παπαζήσης, Αθήνα, 1995

Διδάσκοντες - Συνεργάτες


Τις διδασκαλίες στο ΧΕ του ακαδημαϊκού έτους 2012-14 αναλαβάνουν οι:

 • Ι. Ψημμένος
 • Ευάγγ. Πρόντζας
 • Ν. Ξυπολυτάς
 • Θ. Φούσκας

 

 

 

 

Συνημμένα