σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Μεταπτυχιακό Κοινωνιολογίας
Εξάμηνο: Β
Τομέας: Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες:
Διδάσκων:
Διδάσκων (2): Καντζάρα Βασιλική


Σκοπός


 • Το μάθημα θα εξετάσει υπό κριτική οπτική τον χαρακτήρα, την κοινωνική λειτουργία και το κοινωνικό περιεχόμενο των κατηγοριών της σκέψης, των αξιών και των θεωρητικών αφαιρέσεων.
 • Θα υπεισέλθει στην εξέταση της αφαίρεσης της αξίας ως έννοιας της πολιτικής οικονομίας και της μετέπειτα μεθερμηνείας της ως κανονιστικής, ρυθμιστικής, της κοινωνικής συμπεριφοράς και των κοινωνικών σχέσεων αρχής, στο πλαίσιο της κοινωνικής θεωρίας, της φιλοσοφίας και της κοινωνιολογίας.
 • Θα παρακολουθήσει εν συντομία την περίφημη  «διαμάχη περί αξιών» στο πλαίσιο της συζήτησης για τον χαρακτήρα και τη μέθοδο των κοινωνικών επιστημών στις αρχές του 20ου αιώνα, για να υποστηρίξει ότι οι κατηγορίες της σκέψης, οι αξίες και οι κανονιστικές έννοιες συνίστανται ως αφαιρέσεις των περιεχομένων ιστορικών κοινωνικών σχέσεων και της κοινωνικής πράξης.
 • Το μάθημα θα στηριχθεί σε κείμενα θεωρητικών όπως ο Χέγκελ, ο Μαρξ, ο Βέμπερ, ο Σέλερ, ο Χορκχάιμερ, κ.α. προκειμένου να πραγματευτεί αξίες–ιδέες όπως «δίκαιο» -«δικαιοσύνη» , «ισότητα» και να αναδείξει το ιστορικο-κοινωνικό περιεχόμενο τους, όπως και τους όρους και το εύρος της τυχόν διαχρονικής ισχύος τους.

 


Ενδεικτική Βιβλιογραφία


 

 • Μαρία Ν. Αντωνοπούλου, Κοινωνική Πράξη και Υλισμός. Σπουδή στην Κοινωνιολογία της Γνώσης, Αλεξάνδρεια, 2000
 •   Η. Heinreich Nau (επιμ.), Der Werturteilsstreit. Die Aussrungen zur Wertuteils- Diskussion im Ausschuss des Vereins fur Socialpolitik, Metropolis Verlag, 1996
 •   G.W.F. Hegel, Φιλοσοφία του Δικαίου, Πρόλογος J. Hyppolite, Μφρ. Γ. Λιόνη, Αναγνωστίδης
 •   Karl Marx, Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα του 1844,Grundrisse, Εισαγωγή 1857. Βασικές Γραμμές της Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας, 1857-1858, Πρόλογος- Μτφ.-Σημειώσεις Δ. Διβάρης, Στοχαστής, 1984. Τι λέει ο Μαρξ για την ελευθερία και τη δημοκρατία; Κείμενα-επιλογή-πρόλογος Σ. Ράγγας, Σωκράτης, 1979.
 •   Max Horkheimer, Παραδοσιακή και Κριτική Θεωρία. Η κοινωνική λειτουργία της Φιλοσοφίας, στο Φιλοσοφία και Κοινωνική Κριτική, Ύψιλον, 1984.
 •   Δημ. Μαρκής, Περί Αξίας, Η μεγάλη καριέρα μιας μοντέρνας έννοιας. Περ. Αξιολογικά, 8, 1996.
 •   Max Scheler, On Feeling, Knowing and Valuing: Selected Writings, ed., With an Introduction by H.J. Bershady, Univ. of  Chicago Press.
 •   Max Weber, περί της Αντικειμενικότητας, στο Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών, Εισαγωγή-Πρόλογος-Μετάφραση Μ.Γ. Κυπραίος, Παπαζήσης, 1998. Κριτική στον Stammler, στο Η Επιστήμη ως Επάγγελμα…., Η γέννηση του Καπιταλισμού, Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Μ.Γ. Κυπραίος, Παπαζήσης.

Συνημμένα