σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Μεταπτυχιακό Κοινωνιολογίας
Εξάμηνο: Α
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες:
Διδάσκων: Τσοτσορός Ευστάθιος
Διδάσκων (2): Κήπας Μιλτιάδης

 


Α΄ Εξάμηνο


Α΄ μέρος (1-7)

Διδάσκοντες: Σ.Ν.Τσοτσορός, Μ. Κήπας
 

1:    Εισαγωγή στο αντικείμενο του μαθήματος
 

2-3: Παγκοσμιοποίηση και άνιση ανάπτυξη
 

Ο πολυπολικός σύγχρονος κόσμος, η διεύρυνση  των ανισοτήτων και τα σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα.
·    Αμερική, Ευρώπη, Ιαπωνία
·    Οι αναδυόμενες οικονομίες (BRICS)
·    Η ομάδα των G 20
·    Ο τρίτος κόσμος
 

4-7:  Η Ευρώπη των δύο ταχυτήτων

·    Ευρωζώνη, περιφερειακές οικονομίες, σύγκλιση και συνοχή.
·    Η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και η στρατηγική της Λισαβόνας
·    Ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και όξυνση των περιφερειακών ανισοτήτων. Τα προγράμματα σταθερότητας και ανάπτυξης.
Η προβληματική πορεία ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2007 και η κρίση χρέους στην ευρωζώνη.
 

Β΄ μέρος (8-14) 

Διδάσκοντες: Θ. Σακελλαρόπουλος, Χ. Οικονόμου
 

8-9:     Οικονομική κρίση και κοινωνικό κράτος στην ευρωζώνη και στις περιφερειακές οικονομίες.

10-11:    Ευρωπαϊκές πολιτικές για τον κοινωνικό αποκλεισμό, τις μειονότητες και τους μετανάστες

12-14:    Περιφερειακές ανισότητες, κοινωνικός αποκλεισμός, μειονότητες και μετανάστες.


Συνημμένα