σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Μεταπτυχιακό Κοινωνιολογίας
Εξάμηνο: ΣΤ-Η
Τομέας: Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας
Κατηγορία: Σεμινάριο
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες:
Διδάσκων: Πρόντζας Ευάγγελος


Θέματα και περιεχόμενο υποστήριξης (περιόδου 2016-2017)

Α. Διδακτορικών Διατριβών (Phd)

Β. Διπλωματικών Μελετών (MA)

 


Α. Διδακτορικές Διατριβές


 1. Κωνσταντίνος Λύγκας
 2. Βιργινία-Αναστασία Φουρνάρη,
 3. Χρύσα Νικολάου
 4. Νίκος Κοσκινάς 
 5. Γιώργος Παπαϊωάννου

με περίληψη και λοιπά στοιχεία στην Ελληνική ως και abstract. 


 

Κωνσταντόνος Λύγκας, Πτυχ. Κοινωνιολογίας, ΜΑ Sociologie 

Κοινωνικά δίκτυα στον αγροτικό χώρο. Το ζήτημα στη Δυτική Πελοπόννησο (19ος-20ος αι.)
 
Η χρήση στοιχείων από τη μεθοδολογία των δικτύων, μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε το γεωγραφικό χώρο της βορειοδυτικής Πελοποννήσου, ως δημογραφικό οικονομικό και κοινωνικό κόμβο, υπαγόμενο στον ευρύτερο δικτυακό μηχανισμό, που περιλαμβάνει επιπλέον την ορεινή Πελοπόννησο και τα νότια Επτάνησα. Η περιοχή ανάλυσής μας χωρίς βεβαίως να αποτελεί δημογραφική ή οικονομική ενότητα, παρουσιάζει στοιχεία που βεβαιώνουν την ύπαρξη ενός συνόλου σχέσεων η ταυτότητα των οποίων στο πλαίσιο της μελέτης μας, παρουσιάζει πολλές συγκαλύψεις. Το ερευνητικό αποτέλεσμα μάς επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι παραμένει ευδιάκριτη στο τοπίο η σύμπλεξη έντονων οικονομικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών. 
Σπεύδω να σημειώσω ότι πρόκειται για λειτουργούσες δικτυώσεις που βασίζονται σε δύο προϋποθέσεις καταλυτικής σημασίας και ανάγονται στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα όπως τουλάχιστον προκύπτει από άλλες έρευνες που έχουν διεξαχθεί. Πρόκειται για τη διανομή των γαιών από την κυβέρνηση Κουμουνδούρου το 1871 και την τεράστια επέκταση της σταφιδοκαλλιέργειας στη Βόρεια και Δυτική Πελοπόννησο. Είναι σημαντικές προϋποθέσεις που καθόρισαν και διαμόρφωσαν τις αντιλήψεις, τις νοοτροπίες και τις μεταβαλλόμενες συμπεριφορές των τοπικών μικροκοινωνιών και γενικότερα το χαρακτήρα της ευρύτερης κοινωνίας στην περιοχή, στο χρόνο που ακολούθησε. 
(...) Επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες τα δίκτυα στην Ηλειακή πεδιάδα όπου εστιάζεται η έρευνά μας, λειτούργησαν ως μηχανισμοί μεταβολής κυρίαρχων αντιλήψεων και δημογραφικών πρακτικών σε διαλεκτική σχέση με γενικότερα θεωρητικά ζητήματα. Καταγράφοντας τις μετακινήσεις του πληθυσμού που δεν είναι τυχαίες, αλλά είναι το αποτέλεσμα υπαρχόντων δικτύων και αναλύοντας στη συνέχεια τις συμπεριφορές γύρω από το γάμο, παρακολουθούμε τις μεταβαλλόμενες νοοτροπίες, όχι ως απόληξη εξωτερικών προς τις τοπικές κοινωνίες συνθηκών, αλλά εσωτερικών εξελίξεων και αλλαγών (...). 
 
 
Abstract: Κωνστνατίνος Λύγκας, Social network in rural areas. The question in the Sud Peloponnese (19th -20th Century)
 
During the 19th and 20th centuries constant demographic developments in Northern and Western Peloponnese caused big changes in population distribution in the area. Especially migration from the mountains towards the plains of Ilia led to wider demographic change in the area, which has not been restricted solely to population growth. The process of continuous new arrivals to the flat-land settlements led to the gradual integration of the new-comers, who, however, were not always of common origin with other people who had settled in the area some decades earlier. The settlements, which were formed by this process, consisted largely of a heterogeneous population, while social cohesion varied depending on the character of population movements and growth.
Our research question is whether population movements shaped a new demographic context wherein new possibilities, relationships, views and behavior started to develop. The system of rules and values, which was anchored to the social past, has been restructured, under different conditions, conditions that rendered its reproduction impossible. We have attempted to trace these changes, at a first stage, through the analytic presentation of migration-movements. At a second stage we attempted to record the impact these movements had exerted upon family-networks, as well as on the alteration or weakening of the previously dominant moral codes and values.
The changes in mentalities and behavior, as far as our study is concerned, can be better traced in the institution of marriage. The rules within a society, which constantly experiences a steady influx of heterogeneous population, tend to slip into renewal and change, to the degree that new limits and possibilities, non-existent in the places of origin, are tested and tried. The preconditions of marriage (arranged marriage, economic relationships and social control) wither away or they are simply abandoned in those settlements where migration-networks are large in number, weak in cohesion and relatively un-related to each-other. Marriage practices gradually lose their rigid character and they become more loose and flexible. In reality, the general question we tackle with is the following: What is the relationship between the new type of networks which have been developed in the plains and the way marriages are arranged? That is, to what extent traditional beliefs and practices which regulate what is socially accepted and what is not accepted for the marriage-arrangements, have been altered or at least influenced by the demographic changes that took place in the Ilia plains.
By investigating the sources we concluded that the flat-land agricultural societies, under the heavy impact of migration-movements, have been totally incapable of forming a steady regulatory context, in contrast to what was a commonplace in the areas of origin. They were constantly in a condition of receiving new waves of related or unrelated groups and individuals, whose integration was for long time incomplete. The opportunity of moving out to the towns and cities, actually taken by a significant portion of the population of the flat-land villages, caused an even larger degree of constant geographical mobility and the respective lack of stability with regard to values and behavior. In fact what was constantly weakened was social control on everyday social practice.
The analysis of archive-material and the research assumptions that came out of this material demonstrated that population-movements from the mountains towards the flat-land settlements as well as those from the settlements towards the cities led to significant changes within agricultural communities. Within the new habitual environment family networking as well as the strategic relationships among extended families lose their social significance as well as their power as control mechanisms. Social control withers away along with the institutions and mechanisms that were previously used for its enforcement. Therefore relationships and regulations are restructured within a wider, more flexible context, building, thus, gradually a condition which offers new possibilities with regard to views and behavior. Arranged marriage, a basic mechanism of weddings and social reproduction, although still dominant, is in reality seriously challenged. In this context, the conditions of the deconstruction of the entire system of social reproduction are born and developed. What follows is a peculiar social 
 
 

Βιργινία - Αναστασία ΦΟΥΡΝΑΡΗ, Πτυχ. Κοινωνιολογίας, MA Κοινωνιολογία, ΜΑ Διεθνής Πολιτική Οικονομία 

Φόρος και Πολίτης στο Ελληνικό Κράτος (19ος-20ος αιώνας)
 
H μελέτη κατανέμεται με αντικείμενο έρευνα τη σχέση φόρου και πολίτη και πεδίο ανάλυσης το Ελληνικό κράτος στο 19ο αι. Διαμορφώνεται από επτά κεφάλαια και παράρτημα, κατανεμημένα σε τρία μέρη, με επιδίωξη να ενισχύσει τη συζήτηση για τη συγκρότηση της "Κοινωνιολογίας του Φόρου" δια του "παραδείγματος". Στο πρώτο μέρος έχουμε τη συζήτηση για τη φορολογική κοινωνιολογία ως προς την δημοσιοοικονομική κοινωνιολογία. Ακολουθεί η ανάλυση επάνω στα διαθέσιμα τεκμήρια που αφορούν τη φορολογία στο Ελληνικό κράτος ως και εκείνα άλλων κρατών της νοτιονατολικής Ευρώπης και τέλος το τρίτο μέρος στο οποίο περιλάβαμε και παρουσιάζουμε επεξεργασμένα τα στοιχεία για τη φορολογία στην Ελλάδα ενώ ένα τμήμα διαθέσαμε για τη φορολογία σε Βουλγαρία, Τουρκία και Ρουμανία ώστε να έχουμε τη δυνατότητα της συγκριτικής ανάλυσης.Η έρευνα έχει αφετηρία τις αρθρώσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η φορολογική εξουσία του κράτους με τις θεωρίες του εκσυγχρονισμού, των ελίτ και του μιλιταρισμού. Η φορολογική επιβάρυνση αντιμετωπίζεται μέσα από το παράδοξο του Μοντεσκιέ γεγονός που επιτρέπει να εξετάσουμε πώς η πολιτική εξουσία καθιστά τον πολίτη φορολογούμενο και πώς ο φόρος διαμορφώνει τον πολίτη. Η προσέγγιση στο ζήτημα αυτό γίνεται με την εξέλιξη των σχολών σκέψης, την αυστριακή, την ιταλική, την γαλλική και την αγλοσαξωνική. Η δημιουργία ελληνικής σχολής είναι ένα από τα θέματα που διαμορφώνουν οι δημοσιοοικονομικές εξελίξεις του Ελληνικού κράτους και ιδιαίτερα οι ξένες δημοσιοοικονομικές επεμβάσεις.Η διείσδυση στη σχέση φόρου και πολίτη γίνεται με πεδίο έρευνας το Ελληνικό κράτος. Η ανάλυση βρίσκεται στην προέκταση των αναλύσεων αυτών αλλά η τεκμηρίωσή του ως και η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στα μέσα που διαθέτει η οικονομική ιστορία του Ελληνικού κράτους. Η διαμόρφωση των εθνικών πόρων στη διάρκεια του 19ο αι. και η φορολογία συνδέθηκαν με την εξέλιξη των εθνικών συνόρων και την μεταβολή παλαιών φορολογικών συστημάτων που ταυτίζονται με ξένες κυριαρχίες, ανατολικές και δυτικές. Η μετάβαση στην εθνική φορολογία συνιστά «μεταρρύθμιση» για κάθε περιφέρεια που συντελεί στην επέκταση των εθνικών συνόρων. Ο φόρος γίνεται έτσι ένας μηχανισμός εθνικής ολοκλήρωσης. Η σύγκριση με άλλες χώρες είναι τέλος ένα από τα προβλήματα στα οποία η κοινωνιολογία του φόρου διατυπώνει το δικό της λόγο και εμπεδώνει το ρόλο της στην ακαδημαϊκή διδασκαλία και έρευνα
 
 • Εποπτεία Διατριβής: Καθηγ. Ευάγγελος Πρόντζας (επόπτης), Καθηγ. Δημήτριος Λαμπρέλλης (μέλος), Καθηγ. Γρηγόρης Ψαλλίδας (μέλος)
 • Μέλη Επταμελούς: Καθηγ. Αντιγόνη Λυμπεράκη, Καθηγ. Δημήτηρης Ανωγιάτης-Pele, Επ. Καθηγ. Σπύρος Ρουκανάς, Επ. Καθηγ.Χρήστος Ξανθόπουλος
 • Ημερομηνία Υποστήριξης 15/12/2016, 10.00, Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ , 5ος όροφος

 

Abstract: V. - A. FOURNARI, Tax and Citizen in Greek state, 19th-20th century

The study is allocated to research into the relationship between tax and citizen and field of analysis the Greek State in the nineteenth century. It is configured by seven chapters and annex, divided into three parts, seeking to strengthen the debate on the constitution of sociology of tax. In the first place we have the debate on sociology of taxation with regards to fiscal sociology. In continue we have the analysis on the available evidences relating to taxation in the Greek State and those of other states of the South East Europe and finally the third part to which we have incorporated and introduce the processed data for taxation in Greece, while another part of research concerned the taxation in Bulgaria, Turkey and Romania in order to have the possibility of comparative analysis.
The research has as starting point the joints with which the tax authority of the state is achieved with the theories of modernization, the elite and militarism. The tax burden is addressed through the paradox of Montesquieu which allows you to consider how the political authority makes the citizen taxpayer and how the tax configures the citizen. The approach to this issue is feasible through the development of faculties of thinking, the austrian, Italian, french and englishsaxon. The creation of Greek faculty is one of the issues which are shaping the fiscal evolutions of the Greek State and especially the foreign fiscal interventions.
The penetration in the relationship between tax and citizen becomes feasible through the field research of the Greek State. The analysis is about the extension of these analyzes but its own documentation and processing of the data are based on the resources available to the economic history of the Greek State. The formulation of national resources during the nineteenth century and the taxation were connected with the development of national borders and the change in old tax systems which are identical with foreign sovereignties, eastern and western. The transition to the national taxation constitutes "reform" for each region which contributes to the expansion of national borders. The tax is considered as a national integration mechanism.
The comparison with other countries is finally one of the problems in which the sociology of tax formulates its own speech (theory) and consolidates its own role in academic teaching and research.
 

Χρύσα ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πτυχ. Βιβλιοθηκονομίας-Αρχειονομίας, ΜΑ Ιστορική Δημογραφία 

Δίκτυα Πληρόφορησης στην Oικονομία και Kοινωνία

H πολιτισμική σκέψη είναι ένα διακριτό και ταυτόχρονα ανοικτό επιστημονικό πεδίο που διαμορφώνεται και εξελίσσεται από τα μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα με έντονα διεπιστημονικό χαρακτήρα. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι δεν υπάρχει μία ενιαία και συνεκτική πολιτισμική θεωρία, αλλά ένα ευρύτερο φάσμα ποικίλων θεωριών.Οι προκλήσεις που προκύπτουν στο επίπεδο των αναλύσεων των θεμάτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας εντός του ευρύτερου πλαισίου της πολιτισμικής θεωρίας είναι ποικίλες. Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτισμικής θεωρίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της βιβλιοθήκης στην Κοινωνία της Πληροφορίας κατά τη μελέτη και ανάλυση της πολιτιστικής αυτής δομής ως θεσμού μέσα από τη δικτύωση και τη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου.Η αλλαγή του τοπίου στις βιβλιοθήκες με την ενεργητική παρουσία τους στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας απαιτεί συνέργειες σε τοπικό επίπεδο.Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ενός τοπικού δικτύου αναδεικνύουν κάθε βιβλιοθήκη-μέλος ως συστατικό στοιχείο του κοινωνικού ιστού της πόλης. Η αξιοποίηση ενός τυχαίου γεωγραφικού δικτύου βιβλιοθηκών για τη δημιουργία ενός επίσημου συνεργατικού μοντέλου ώστε να πραγματωθούν οι διαθεματικές προσεγγίσεις του ρόλου των βιβλιοθηκών προτάθηκε ως ιδανική λύση.Η έρευνα στηρίχθηκε στη μελέτη περίπτωσης ενός τοπικού διαμερίσματος της Αττικής, στην Καλλιθέα, αξιοποιώντας την προγενέστερη βιβλιογραφία. Αντικείμενο μελέτης αποτελεί η εφαρμογή ενός συνεργατικού μοντέλου λειτουργίας φορέων πληροφόρησης, που μπορεί να αποτελέσει βασικό υποστηρικτικό παράγοντα μιας ισχυρής και βιώσιμης κοινότητας χωρίς αποκλεισμούς. Επομένως, ένα τοπικό πληροφοριακό σύστημα, μέσω της δικτύωσης σε επίπεδο πόλης, προωθεί την αστική και κοινωνική βιωσιμότητα και τη μελλοντική ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας σε σχέση με το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία

 • Εποπτεία Διατριβής: Καθηγ. Ευάγγελος Πρόντζας (επόπτης), Καθηγ. Χρήστος Παπαθεοδώρου (μέλος), καθηγ. Παναγιώτης Δουκέλλης (μέλος)
 • Μέλη Επταμελούς: Καθηγ. Ισμήνη Κριάρη, Καθηγ. Θεόδωρος Παππάς, Αναπλ. Καθηγ. Δημήτρης Γιατρομανωλάκης, Αναπλ. Καθηγ. Βασιλική Καντζάρα 
 • Ημερομηνία Υποστήριξης: 20/12/2016, 10.00, Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ, 5ος όροφος 

 

Abstract: Ch. NIKOLAOU,  Information networking in economy and society

Cultural theory is a distinct and at the same time inclusive scientific field that has been developing and evolving from the mid-19th century, acquiring an interdisciplinary character. It can be easily deduced that there is no single and coherent cultural theory, but a wide range of a variety of theories. Consequently, the challenges in the analysis of Information Society issues within the framework of cultural theory are plenty. This paper, within the framework of cultural theory, highlights the role of the library in Information Society through a study and analysis of this cultural structure as an institution thriving on networking and the creation of social capital.
The object of study is the application of a collaborative model in the functions of knowledge providers as a support factor for a strong, sustainable and inclusive community. Accordingly, through urban networking a local information system promotes urban and social sustainability as well as the future growth of Information Society in relation to the environment, the economy and society. Change as far as libraries are concerned, along with their more dynamic presence within the framework of Information Society, requires synergies at the local level. The services provided by a local network highlight the role of each member-library as a constituent element of the social fabric in the city. The ideal solution that is offered is to utilize and develop a random geographical network of libraries in order to create a formal collaborative model so that interdisciplinary approaches to the role of libraries can be applied. This research was based on a case study on Kallithea, a district of the Attica region, also referencing former sources in bibliography. 

 


 

Νίκος ΚΟΣΚΙΝΑΣ, Πτυχ. Οικονομικών, ΜΑ Οικονομικά

Τα Κύματα Παγκοσμιποίησης στις Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις, 19ος-21ος αιώνας  

Η όλη συζήτηση περί παγκοσμιοποίησης, ενώ πολλές φορές έχει ως αντικείμενο το έθνος-κράτος μόνο και μόνο για να το καταρρίψει μέσα από τις νέες δυνάμεις των διεθνών αγορών, κάτι που σημαίνει ότι το λαμβάνει υπόψη ως παθητικό παράγοντα, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν του αναγνωρίζει κάποιο ρόλο πέρα από εκείνον της απλής παραμέτρου. Και όμως, παρά τα όσα γράφονται και λέγονται, φαίνεται ότι ξεχνάμε ότι οι παράμετροι της δικής μας ζωής καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από το έθνος-κράτος του οποίου εμείς αποτελούμε μέλη και άρα από τον τόπο των χώρων σε αντίθεση με τον τόπο των ροών. Ξεχνάμε επίσης ότι η γένεση της έννοιας της παγκοσμιοποίησης έγινε δυνατή ακριβώς επειδή υπάρχουν έθνη-κράτη, ο ακριβής προσδιορισμός των οποίων είναι δυνατός μόνο εντός των γεωγραφικών συνόρων στα οποία περικλείονται, και ακριβώς επειδή τα έθνη-κράτη επιβάλλουν το δικό τους ρυθμό στις οικονομικές πραγματικότητες. Υπό αυτή την έννοια το έθνος-κράτος αποτελεί μία κορυφή προς κατάκτηση για τις δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης, οι οποίες θα επιθυμούσαν να είναι απλά ένας φρουρός – μία παράμετρος δηλαδή - σε έναν κόσμο οριζόντιων επιχειρηματικών συνδέσεων και όχι μία μεταβλητή – μία ενεργητική οντότητα – που μπορεί να ρυθμίζει και να θέτει εμπόδια στις αχαλίνωτες δυνάμεις της αγοράς.     
Με αυτές τις σκέψεις οδηγηθήκαμε στην αναζήτηση ενός τρόπου σύνδεσης των εθνών-κρατών και των μεταξύ τους οικονομικών σχέσεων σε ένα χρονολογικό πλαίσιο το οποίο θα έχει ως άκρα τα δύο κύματα της παγκοσμιοποίησης. Το ερώτημα που θέσαμε είχε περισσότερο να κάνει με οικονομικές σχέσεις σε επίπεδο έθνους-κράτους που είναι πιθανόν να αντανακλούν περιεχόμενο πέραν του στενά οικονομικού, όπως για παράδειγμα πολιτικές σχέσεις που αντανακλώνται σε εμπορικές. Θα έπρεπε επίσης οι σχέσεις αυτές να μπορούν να απεικονιστούν στο χρόνο για να έχουμε μία εικόνα της εξέλιξής τους. Το κυριότερο όμως ήταν ότι θα έπρεπε να έχουμε μία εποπτική εικόνα αυτής της εξέλιξης καθώς μία εικόνα μόνο μεταξύ κυρίαρχων ή μη κυρίαρχων εθνών-κρατών δεν θα οδηγούσε σε μία καθολική οπτική. Ο περιορισμός φυσικά εδώ είναι ότι ανοίγοντας την οπτική μας σε τέτοιο εύρος αναγκαστικά θα χάναμε σε αναλυτικό βάθος, αφού θα ήταν αδύνατο να διατρέξουμε όλες αυτές τις σχέσεις και να εντοπίσουμε ιδιαιτερότητες. Από την άλλη όμως θα μπορούσαμε να δούμε τη σημασία της γενικότερης δομής για τις οποιεσδήποτε διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις. 
 
 • Εποπτεία Διατριβής: Καθηγ. Ευάγγελος Πρόντζας (επόπτης), Αντιγόνη Λυμπεράκη (μέλος), Επίκ. Καθηγ. Σπύρος Ρουκανάς (μέλος)
 • Μέλη Επταμελούς: Καθηγ. Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Καθηγ. Σταύρος Κάτσιος, Αναπλ. Καθγ. Χαράλαμος Οικονόμου, Επίκ. Καθηγ. Δημήτρης Σιδέρης
 • Ημερομηνία Υποστήριξης: 20/12/2016, 16.00, Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ, 5ος όροφος

Abstract: Νίκος ΚΟΣΚΙΝΑΣ, Waves of Globalization and studies of foreign trade
 
This thesis aims to study the structural aspect of foreign trade related to the notion of the nation-state in the context of a globalizing economy. In studies of foreign trade we seldom encounter the nation-state as a functional variable, although much of the data on which all trade analyses are based are obtained from national statistics. 
Moreover, globalization as an academic topos tends to eliminate all aspects of space and geography with its increasingly abstract directions, especially in a social context. In the case of foreign trade studies, the notion of trade partner has received little attention and the role of the state is limited to a protectionist/anti-protectionist guard in a world of horizontal corporate trade networks, downgrading thus the important aspect of nation-structure within the international economic field. But the notion of trade-partner is not only an economic concept, but a political and a sociological one as well.  
Using data on trade partners for the 19th as well as the 20th century, we try to disentangle the web of all trade partners for each country for whom the trade share exceeds 1%. Specifically, using a 65X65 matrix for the late 19th and a 149X149 matrix for the late 20th century we try to work out the global trade structure in the meso-level of the nation-state. Given that and elaborating further the argument of Neil Fligstein that global trade refers to a well-established trade between the leading regional economies to a nation-state direction (i.e. North America, Europe and Asia-Pacific), we try to analyze what the implications are of such a structure for the economic relations between nation-states. 
The kind of depiction of trade shares that we adopt, which likens to a world trade-partner map, has much to say on geopolitical structures and the notion of power through spheres of interest, since the import of trade share data to a square matrix results in the emergence of major and minor exporters and importers in terms of every partner country and thus points to dependency relations. The end result is that we get an alternative point of view of national foreign trade structures than the one we get from mere national trade data, which points to a strategic role for the nation-state and its eventual or not, demise.  
Lastly, we situate these trade structures to a more general context in the direction of a structural non-deterministic historical model that would combine long wave theory with structural aspects, resulting in a complex object of moving structures through time.
 

 
Γιώργος Παπαϊωαννου, Πτυχ. Ιστορίας, ΜΑ Ιστορική Δημογραφία, 
 
Κοινωνικά Δίκτυα και Οικονομική Μεταβολή:
Η Λάρυμνα, από αγροτική κοινότητα σε βιομηχανική περιοχή
 
Η αλληλεπίδραση μιας μεταλλευτικής-μεταλλουργικής επιχείρησης με το εξωτερικό κοινωνικό περιβάλλον της, αποτελεί το κύριο πεδίο στο οποίο εστιάζει το ενδιαφέρον της αυτή η μελέτη. Μέσα από το παράδειγμα της λειτουργίας του εργοστασίου της «ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.» στη Λάρυμνα Φθιώτιδος, διερευνώνται οι οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις της βιομηχανικής δραστηριότητας σε προϋπάρχοντες μηχανισμούς και λειτουργίες της αγροτικής κοινότητας. Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου, όπως χρησιμοποιείται στην ανάλυση των κοινωνικών δικτύων, διαπερνάει τρία στάδια στα οποία πραγματοποιείται η κοινωνική ενσωμάτωση του εργοστασίου στο πλήρες δίκτυο της κοινοτικής δομής: εγκατάσταση (δεκαετία 1950), πρώτα χρόνια λειτουργίας (δεκαετία του 1960) και μεγέθυνση (δεκαετία του 1970). Σε αυτό το πλαίσιο, εξετάζεται εάν η βιομηχανική παρουσία επιταχύνει τη σύνθεση νέων κοινωνικών δικτύων, τα οποία στηρίζονται στους δεσμούς που αναπτύσσουν μεταξύ τους άτομα ή ομάδες και των δύο κοινωνικών δομών. Ως προέκταση, παρακολουθείται η κοινωνική μεταβολή που συντελείται, μέσα από τον ανακαθορισμό της εντοπιότητας και συγγένειας, δύο είδη σχέσεων, τα οποία έχουν παγιωμένη μορφή στο κοινοτικό περιβάλλον πριν την εμφάνιση του εργοστασίου. Αντιστρόφως, η κοινωνική έδραση του εργοστασίου αναζητείται και στην ίδια τη βιομηχανική δομή, μέσα από την αύξηση του ενδιαφέροντος των κατοίκων για εργασία, τη συμμετοχή τους σε δίκτυα οικονομικής συνεργασίας και κοινωνικής ολοκλήρωσης, την επαγγελματική ανέλιξή τους και τους ρόλους εποπτείας που κατέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Τέλος, πραγματοποιείται η προσέγγιση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς του ιδιοκτήτη και γενικού διευθυντή της «ΛΑΡΚΟ», Π. Μποδοσάκη Αθανασιάδη, όπως αυτή αποτυπώνεται στον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο εδραιώνει, οικονομικά και κοινωνικά, την παρουσία του στο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεών του.
 
 • Εποπτεία Διατριβής: Καθηγητές -τρια Ευάγγελος Πρόντζας (επόπτης), Ανδρέας Λύτρας (μέλος), Ματούλα Τιμαρά Σιδέρη (μέλος)
 • Μέλη Επταμελούς: Καθηγητές -τριες Δημήτρης Ανωγιάτης Pele, Δημοσθένης Δασκαλάκης, Αννα Λυδάκη, Αντιγόνη Μουχτούρη
 • Ημερομηνία Υποστήριξης: 29/05/2017, 17.00, Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ, 5ος όροφος
 
Abstract: Γιώργος Παπαϊωάννου, Social Networks and Economic Change: Larymna, from a rural community to an industrial area
 
The main theme of this research is the interaction between a mining – metallurgical company and her outer social environment. Through the example of the factory «LARCO G.Μ.Μ.C.» which is located in Larymna of prefecture Fthiotida, is investigated the economic and social ramifications of industrial activity to pre-existing function of rural communities. The meaning of social capital, as it is used in the analysis of social networks, encloses three stages of factory’s social integration in the community; establishment (1950’s), first few years (1960’s), expansion (1970’s). Considering the above, it is examined if the industrial presence promotes the creation of new social networks, which are based on ties between people or groups of these two social structures. As a consequence, the progress of social change is examined, through the rectification of common origin and kinship. These kinds of relationships are already strong enough in the community, even before the establishment of the factory. Conversely, the social embeddedness of the factory is researched through the industrial structure too; through the increased interest of residents to work in the factory, their participation in economic-cooperation and social-intergrative networks and their professional development in the manufacturing process. In conclusion, is analyzing the business behavior of the owner and general manager of “LARCO”, P. Mpodosakis Athanasiadis, via his social and economic embeddedness at the external environment of his entrepreneurial structures.
 
 

 
 
Β. Διπλωματικές μελέτες Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Κοινωνιολογία"
 

 
 
Γεωργία ΖΑΊΜΗ, Κοινωνιολόγος
 
Μεταναστευτικά Εθνικά ρεύματα. Το εβραϊκό ζήτημα και η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ
 
"Εβραίοι κοινωνικοί και όχι μόνο επιστήμονες χρησιμοποιούν τους όρους αυτούς στην εβραϊκή γλώσσα, και αναφέρονται στη μετανάστευση ως “Aliyah” και στους Εβραίους μετανάστες ως “Olim”. Ο όρος “Aliyah” έχει θεολογικό υπόβαθρο καθώς η ακριβής του μετάφραση σημαίνει «άνοδος», η οποία αναφέρεται στην ανοδική πορεία που έπρεπε να ακολουθήσουν οι πιστοί της Ιουδαϊκής θρησκείας για να φτάσουν στον Ναό της Ιερουσαλήμ. Αλλά και ο όρος “Olim” προέρχεται από το ίδιο υπόβαθρο αφού αναφέρεται σε όσους Εβραίους έχουν το δικαίωμα να κάνουν “Aliyah”. Ο αντίθετος όρος της “Aliyah” είναι η “yerida” στην οποία δίνουν το νόημα της καθόδου ή κατάβασης (ή άλλως περιγράφεται μια καθοδική πορεία). 
 
Στην ίδια λογική βασίστηκε η χρήση από μέρους μας του όρου «εβραϊκός πληθυσμός» και όχι της έννοιας «λαός» η «έθνος». Καθώς επίσης και η χρήση της έκφρασης «δημιουργία του Ισραήλ» ή «ίδρυση του Ισραήλ», χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τον όρο «κράτος» , παρόλο που είναι κοινώς αποδεκτό ότι η αναφορά του ονόματος του Ισραήλ, οδηγεί στο σχήμα του κράτους του Ισραήλ. Και οι τρεις αυτοί όροι λαός- έθνος- κράτος φέρουν έντονο ιδεολογικό φορτίο, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν βασικές έννοιες της πολιτικής επιστήμης και της άσκησης της πολιτικής εξουσίας και εν γένει των διεθνών σχέσεων(....)".
 
Εποπτεία Διπλωματικής: Ευάγ. Πρόντζας (Επόπτης), Γερ. Καραμπελιάς, Δημ. Γιατρομανωλάκης

Ημερομηνία Υποστήριξης: 21/2/2017, 19.00-21.00, ΔΕΣΚΟΙ, Γραφείο Β.8


 

 

Συνημμένα