σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Μεταπτυχιακό Κοινωνιολογίας
Εξάμηνο: Β
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες:
Διδάσκων: Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα


 Prof. Christiana (Chryssoula) Constantopoulou

 Sociology of Communication
 
Department of Sociology
 
Panteion University of Social and Political Sciences
 
Office: D6 DESKOI  
 
E-mail: christiana.constantopoulou @panteion.gr

 
Course Programme
Postgraduate

 

SOCIAL REPRESENTATIONS, IDENTITIES AND “OTHERNESS”    
   
Communication is possible only in a given social frame (where individuals interpret reality in a common meaning –“common sense”). Social representations express the common knowledge on social facts (values and beliefs) and are diffused nowadays essentially by media (mass media or new media –television having played a dominant role to the existence of a “televisual culture” reproduced by new media as well and to the “society of the spectacle”).  Identities (which play an essential role in communication -this important relation between the “self” and the “other”) are “defined” by social representations (dominant perceptions, ideas and mentalities) thus by media. 
This course focuses on the analysis of dominant forms of “otherness”  in everyday life (such as economic immigrants or refugees for instance), as defined by the contemporary social discourse reflected by  the current media discourse; with emphasis to the content analysis of the current social discourse in Greece and Europe. 
 
Indicative Bibliography
 
Constantopoulou Ch. (ed.) Altérité, mythes et réalités, L’Harmattan, Paris 1997.
« »Récits et Fictions dans la société contemporaine, L’Harmattan, Paris 2011.
« »Barbaries Contemporaines, L’Harmattan, Paris 2012.
« »Médias et pouvoir, socio-anthropologie du politique contemporain, L’Harmattan, Paris 2015
Jenkins R. Social Identity (Key Ideas), Routledge, N.Y. 2008 .
Moscovici S. Social Representations: Explorations in Social Psychology, Polity Press,  Cambridge 2000.
 

 

 

Συνημμένα