σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Δ
Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Νικολόπουλος Γιώργος

 


ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 (Ε.Ε.)  


 

  • Στο βιβλίο του Ι. ΦΑΡΣΕΔΑΚΗ, "Στοιχεία Εγκληματολογίας", οι σελ.111-129.
  • Στο βιβλίο του Η. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, "Η Εγκληματολογία της Κοινωνικής Αντίδρασης", οι σελ. 7- 45, 60-78, 133-134, 145-159.
  • Στον φάκελο του Γ. Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ "Επιλογή κειμένων" για το μάθημα "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙ" που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα "ΠΑΝΔΗΜΟΣ" της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου στο link:

http://pandemos.panteion.gr//index.php?lang=el&op=record&type=cid&q=isMemberOf-cid:15,isMemberOfCollection-cid:4&page=1&pid=iid:5391

 


Τρόπος εξέτασης


  • Οι εξετάσεις είναι γραπτές και δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων και σημειώσεων. 

 

Συνημμένα