σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Α
Τομέας: Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Κήπας Μιλτιάδης


ΣκοπόςΟ σκοπός του μαθήματος είναι διττός. Αφενός  μεν γίνεται μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες και πραγματικότητες της Πολιτικής Οικονομίας, αφετέρου δίνεται έμφαση στη σημασία των εννοιών και των αναλυτικών εργαλείων που προκύπτουν από αυτές για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας μιας σύγχρονης οικονομίας. Απώτερος στόχος είναι να κατακτήσουν όλοι οι σπουδαστές ένα κοινό βασικό επίπεδο οικονομικών γνώσεων ώστε να μπορούν να προσεγγίσουν σύγχρονες συζητήσεις σε κρίσιμα θέματα για την κοινωνική θεωρία.
 


Αντικείμενο


  • Βασικά χαρακτηριστικά σύγχρονων οικονομιών: στενότητα συντελεστών παραγωγής, καταμερισμός εργασίας και εξειδίκευση παραγωγής, οργάνωση παραγωγής και τεχνική πρόοδος, διεθνείς οικονομικές σχέσεις.
  • Οικονομικά συστήματα: οικονομία της αγοράς και μεικτή οικονομία. Ιστορική εξέλιξη και σημερινή θέση του κράτους στην οικονομική πολιτική.
  • Σχολές οικονομικής σκέψης: Από τον κλασσικισμό στον μετα-κεϋνσιανισμό
  • Σχηματισμός των τιμών στην αγορά του πλήρους ανταγωνισμού κατά την νεοκλασική θεωρία
  • Η ισορροπία της οικονομίας κατά την κεϋνσιανή θεωρία
  • Η νέοκεϋνσιανή  και η νέα κλασική μακρο-οικονομική. Διλήμματα της οικονομικής πολιτικής

 

Συνημμένα