σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Δ
Τομέας: Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα

 


Στόχος


Πρόκειται για μια Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία.
 
 

Περιεχόμενο

 

Το μάθημα εστιάζεται στους παρακάτω βασικούς θεματικούς άξονες:

 

 • Εισαγωγή: από την Εθνολογία στην Ανθρωπολογία: Επιστήμη των «πρωτόγονων» κοινωνιών?
 • Ανθρωπολογικές Σχολές και Μέθοδοι
  • Η Συγγένεια 
  • Η Πολιτική 
  • Η Οικονομία
  • Τα Συμβολα 
 • Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις και Σύγχρονη Κοινωνία
 

 


Διδακτικά Βιβλία

 
1) Κωνσταντοπούλου Χρ. (2016),  Μύθοι και Σύμβολα: Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις και Σύγχρονη Κοινωνία, Παπαζήσης, Αθήνα.
 
Εναλλακτικά: 
 
2) Thomas H. Eriksen (2007), Μικροί Τόποι, Μεγάλα Ζητήματα. Μια Εισαγωγή στην  Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία, Κριτική, Αθήνα.  
3)  Bouvier P. (2003), Κοινωνιο-ανθρωπολογία, Μεταίμιο, Αθήνα.

 

Συνημμένα