σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Ε
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Παπαρίζος Αντώνης


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-11


ΠεριγραφήΤο μάθημα είναι υποχρεωτικό επιλογής (ΥΕ), διδάσκεται στο Γ! Εξάμηνο και καλύπτει 3 διδακτικές μονάδες. Οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος είναι 3 (τρεις)την εβδομάδα  και αποτελούν αυτοτελή διδασκαλία.


Στόχος

 Το κεντρικό ζήτημα με βάση το οποίο θα αναπτυχθούν οι βασικές θεωρητικές και ιστορικές ταυτόχρονα υποθέσεις της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας είναι: Απο τις διαδικασίες εκκοσμίκευσης του Δυτικού πολιτισμού, μήπως εισερχόμαστε σε νέες διαδιασίες ανα-θρησκευτικοποίησής του;!  Το θέμα θα συζητηθεί  με βάση τις θεωρητικές προσεγγίσεις των κλασικών της κοινωνιολογίας, όπως και όλων εκείνων των συγγραφέων των οποίων η προσφορά στην Κοινωνιολογία της Θρησκείας θεωρείται σημαντική.


Σύγχρονες συνθέσειςΦάκελλος κειμένων: Περιέχει σειρά κειμένων από διαφορετικές μελέτες κοινωνιολογίας και τη σχετική βιβλιογραφία

 


Βασικά αναγνώσματα (ΕΥΔΟΞΟΣ)Α. Παπαρίζος, Θεός, Εξουσία και Θρησκευτική Συνείδηση, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2001.
Β. Φίλιας, M. Weber: Συστηματική κοινωνιολογία και μεθοδολογία, Αθήνα,  Νέα Σύνορα, 1976.
         


Διάγραμμα Παραδόσεων


 • Ενότητα 1η: Η συγκρότηση της Κοινωνιολογίας της Θρησκείας ως ιδιαίτερου κλάδου της Κοινωνιολογίας, και ο προσδιορισμός του αντικειμένου της.
 • Ενότητα 2η: Τα βασικά ρεύματα σκέψης στην Κοιν/γία της Θρησκείας και οι ιδιαιτερότητες των μεθόδων, που οφείλονται στην ιδιαιτερότητα του αντικειμένου της
 • Ενότητα 3η: K. Marx - F. Engels, H. Desroche.
 • Ενότητα 4η: E. Troeltsch, M. Weber, J. Wach.
 • Ενότητα 5η: E. Durkheim, o λειτουργισμός του T. Parsons, και  ο «νεο-λειτουργισμός;» του  N. Luhmann.
 • Ενότητα 6η: Δύο διαφορετικές ανθρωπολογικές προσεγγίσεις: M. Mauss και Malinowski.
 • Ενότητα 7η: P. Berger  και  T. Luckmann  και η ανάγκη αυτο-υπέρβασης/αυτο-μετουσίωσης.
 • Ενότητα 8η: Καθορισμός και μέτρηση της θρησκευτικότητας κατα τους  C. Y  Glock και L. Gorlow - H. E Schroeder.
 • Ενότητα 9η: H «πολιτειακή θρησκεία», civil religion, στις Ηνωμένες Πολιτείες κατα τον R. Bellah.
 • Ενότητα 10η: Ταυτόχρονα μελετούνται ο Θεός και η εξουσία ως «γενικά μετατρεπτικά και ερωτικά ενδιάμεσα», ως «θεσμικά γεγονότα» συσσώρευσης νοήματος και δύναμης, και ως τρόποι συγκρότησης κεντρικών θεσμών της κοινωνίας.
 • Ενότητα 11η: Οι μορφές συγκρότησης της θρησκευτικής συνείδησης, και η θρησκευτική συνείδηση ως αμφισβήτηση της ύπαρξης του θεού, απογελούν κεντρικά ερωτήματα, παράλληλα με την μελέτη της πολιτικής συνείδησης ως αμφισβήτησης της εξουσίας.
 • Ενότητα 12η: Οι ιστορικές κοινωνίες της Μεσογείου και οι θρησκείες τους αποτελούν το ιστορικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσονται και ασκούνται οι θεωρητικές προσεγγίσεις.
 • Ενότητα 13η: Αναπτύσσεται και μελετάται η ιστορία ως διαλεκτικό γίγνεσθαι και η διαλεκτική μεθοδος ως τρόπος ανάδυσης και άσκησης των κοινωνικών επιστημών.

 


ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΒΙΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 (Χ.Ε.)


Παπαρίζος Αντώνης, Θεός, Εξουσία και Θρησκευτική Συνείδηση, Αθήνα, Εκδόσεις  Παπαζήση, 2011

 • Σελίδες : 15-75,  221-368, 456-535

Φίλιας Βασίλης, Μ. Βέμπερ, Συστηματική Κοινωνιολογία, Αθήνα, Νέα Σύνορα, 1976.

 • Σελίδες: 11-61, 93-176.

Συνημμένα