σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Α
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Παπαρίζος Αντώνης


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-11


Περιγραφή

 Το μάθημα είναι υποχρεωτικό (ΥΠ), διδάσκεται στο A! Εξάμηνο και καλύπτει τρεις διδακτικές μονάδες. Οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος είναι 3 (τρεις) την εβδομάδα και αποτελούν το πρώτο μέρος της ύλης που ολοκληρώνεται με το μάθημα Αρχές Κοινωνιολογίας.
 

 

 


Στόχος

 Το μάθημα αποβλέπει στην συγκρότηση από μέρους των νέων φοιτητών της βασικής υποδομής, πάνω στην οποία θα οικοδομήσουν, με την συνέχεια των σπουδών τους, τις επιστημονικές τους γνώσεις. Η μελέτη και η παρουσίαση των διαδοχικών αντικειμένων που θα παρουσιάζονται και θα συζητούνται στα μαθήματα θα έχουν ως άξονα προσανατολισμού τις θεμελιώδεις και ταυτόχρονες σχέσεις του ανθρώπου: α) με τον εαυτό του, β) την κοινωνία, και γ)  την  Φύση.


Σύγχρονες συνθέσεις

 Φάκελλος κειμένων: Περιέχει σειρά κειμένων από διαφορετικές μελέτες κοινωνιολογίας και τη σχετική βιβλιογραφία


Βασικά αναγνώσματα (ΕΥΔΟΞΟΣ)

 Δ. Δασκαλάκης, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2009.         

 


Διάγραμμα Παραδόσεων


 

 • Ενότητα 1η: Η συνεχής ανάδυση του ανθρώπου και κοινωνικοποίηση. Η ταυτόχρονη, κοινωνική και ιστορική, σύνθεση του σώματος, της ψυχής και του νου. Η δυναμική συμμετοχή των οικονομικών, πολιτικών και ιδεολογικών συνθηκών στις διαδικασίες αυτές.
 • Ενότητα 2η: Η συνεχής σύνθεση και μετασχηματισμός των τρόπων αντίληψης, σκέψης και πράξης των ανθρώπων. Η σχέση του ανθρώπου με την Φύση και την κοινωνία και η συγκρότηση του νοήματος, του ήθους και της ηθικής.
 • Ενότητα 3η: Η ομιλία, το νόημα και η λογική ως βάσεις και αρχικό περιεχόμενο της έλλογης σκέψης. Η ανάδυση του δυτικού Λόγου και ορθολογισμός. “Κοινός νους” και ο κατακερματισμός του στις σύγχρονες κοινωνίες. Λόγος και ορθολογισμός στην σύγχρονη ελληνική Κοινωνία.
 • Ενότητα 4η: Οι οικονομικές, πολιτικές και νοηματικό-ιδεολογικές συνθήκες ανάπτυξης της παιδείας στα πλαίσια των κοινωνιών. Τρόποι ενηλικίωσης και η ταυτότητα των νέων. Η σύγκρουση των γενεών.
 • Ενότητα 5η: Η δημιουργία των οικονομικών πολιτικό-ηθικών, νοηματικό-ιδεολογικών επιστημονικών και αισθητικών αξιών και η συμμετοχή τους στην σύνθεση των τρόπων σκέψης και πράξης των ανθρώπων. Ενότητα 6η: Αναπαραγωγή και μετασχηματισμός των αξιών. Τέχνες και αισθητική.
 • Ενότητα 7η: Βία και πολιτισμός στις σύγχρονες κοινωνίες. Η ανάδυση της ιδεολογίας και μορφές κοινωνικής κυριαρχίας.
 • Ενότητα 8η: Θρησκεία, θρησκευτική συνείδηση, εκκοσμίκευση και κοινωνική ένταξη.
 • Ενότητα 9η: Η διαίρεση και ο καταμερισμός της εργασίας. Κατακερματισμός της εργασίας και κοινωνικές τάξεις.
 • Ενότητα 10η: Κοινωνική θέση και ρόλοι ή οι ιδιότητες των ανθρώπων.

 


ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 (Χ.Ε.)


Δασκαλάκης Δημοσθένης, Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2009

 • Κεφάλαια:  1, 4, 5 μέχρι και τις παραγράφους 6 του κεφαλαίου 5,
 • Κεφάλαια 8,9 και 13.
   

Παπαρίζος Αντώνης, Φάκελος Σημειώσεων. Πάντειο Πανεπιστήμιο,

 • Όλα τα κείμενα, εκτός των 8,11,12     
   

Συνημμένα