σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Ε
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Μελετιάδης Χαράλαμπος


Περιεχόμενο


[σε αντικατάσταση υποχρ. επιλ. Ε\' Εξ. 3, 692, Ν. Σαρρής]

Οι μηχανισμοί παραγωγής της λογιοσύνης στις ελληνικές κοινωνίες κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο και ως την εμφάνιση του νεοαριστοτελικού φιλοσόφου Θεοφίλου Κορυδαλλέως είναι εξαιρετικά σύνθετοι και διαφοροποιημένοι, στο μέτρο που παρα-τηρούνται και ανάλογης υφής ιδιομορφίες στην κοινωνική ζωή του Νέου Ελληνισμού και ποικίλες επιρροές στις πολιτισμικές εκφράσεις του. Οι δεδομένες λόγιες επιτεύ¬ξεις των Ελλήνων κατά την περίοδο αυτή (αντικατάσταση του Αριστοτελικού παρα¬δείγματος από το Πλατωνικό, πετραρχισμός στην Κύπρο, Έλληνες λόγιοι στη Ρώμη, την Φλωρεντία και τη Βενετία, Κρητική λογοτεχνία, πρώτο πατριαρχικό Σχολείο στην Κωνσταντινούπολη κ.τ.λ.) αποτελούν τα ειδικότερα αντικείμενα των παραδόσεων.

 

Συνημμένα