σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Γ
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Μελετιάδης Χαράλαμπος


Περιεχόμενο


[σε αντικατάσταση του υποχρ. επιλ. Γ\' Εξ. 3, 719 Ν. Σαρρής]

Η δεύτερη φάση της ιστορίας του Νέου Ελληνισμού είναι πυκνότερη σε σημαντικά γεγονότα: το οθωμανικό κράτος καταφέρνει και αναδεικνύεται σε μοναδική κρατική οντότητα στο χώρο της Ν.Α. Μεσογείου, της Μ. Ασίας και των Βαλκανίων με την κατάκτηση της σημαντικότερης κτήσης των Βενετών στην περιοχή, της Κρήτης. Συ¬νάμα περιπίπτει σε μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας (περίοδος των αγαη και των Μεταρρυθμίσεων) η οποία προαγγέλλει κατά κάποιο τρόπο την επακόλουθη δια¬δικασία αποσύνθεσης του, το γνωστό Ανατολικό Ζήτημα, μετά τον επιτυχημένο αγώ¬να για την Ανεξαρτησία των Ελλήνων και προοδευτικά των άλλων βαλκανικών λαών. Η συγκρότηση του ελληνικού κράτους και των άλλων βαλκανικών κρατών, η οποία βασίστηκε στην αρχή των εθνικών κρατών, καθώς και η εγκαθίδρυση των ευρωπαϊ¬κών προτεκτοράτων στη Μ. Ανατολή, συνιστούν παράγοντες που επιφέρουν τεράστι¬ες μεταβολές στην οθωμανική κοινωνία και όχι πάντοτε επιτυχημένες απόπειρες δια¬τήρησης του Κράτους (περίοδος των Μεταρρυθμίσεων [Tanzimat] επανάσταση των Νεότουρκων). Στις συνθήκες αυτές η πορεία του Νέου Ελληνισμού καθορίζεται α) από την ιδεολογική ωρίμανση του αιτήματος της απελευθέρωσης μέσω του κινήματος των διαφωτιστικών ιδεών και των ειδικών επεξεργασιών που προκαλούν οι τελευταί¬ες στις ελληνικές κοινωνίες• β) από το ίδιο το επαναστατικό γεγονός του Αγώνα για την Εθνική Ανεξαρτησία και τη συγκρότηση του εθνικού κράτους, το οποίο δεν συ¬μπεριλάμβανε το σύνολο των ελληνικών πληθυσμών γ) από την δραστηριότητα των ελληνικών κοινοτήτων της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Συνημμένα