σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Η
Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Λάζος Γρηγόρης


Στόχος


  • Το μάθημα ασχολείται με την ανάπτυξη της εγκληματολογικής θεώρησης σχετικά με τις αντικοινωνικέ, επιβλαβείς ή εγκληματικές δραστηριότητες από τον Edwin Sutherland και τη θεωρία του περί εγκληματικότητας του ‘λευκού κολάρου’ ή των ισχυρών, κυρίως επιχειρηματιών και επιχειρήσεων, ως τη σύγχρονη εγκληματολογική σκέψη με πλήθος ιδιαίτερων θεωρήσεων και εμφάσεων.
  • Επίσης, δίνεται έμφαση στη μελέτη της σχέσης της εγκληματικότητας στην αγορά και την παραγωγή με τη συνδρομή ή ανοχή του κράτους.

Περιεχόμενο


  • Παρουσιάζονται και εξετάζονται κρατικο-επιχειρηματικές συνεργασίες όπως αυτή μεταξύ ΗΠΑ και Halliburton στα Αφγανιστάν και Ιράκ. Ειδικές εστιάσεις της τρέχουσας πενταετίας είναι η διαφθορά και η επιβλαβής δράση, κυρίως των επιχειρήσεων και με σκοπό τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας, προς τη φύση, τον πολιτισμό και τον άνθρωπο.
  • Η μεν προσέγγιση στη διαφθορά περιλαμβάνει την ιστορική εξέλιξη του φαινομένου από τον 18ο αιώνα στη Δυτική Ευρώπη, πτυχές διαφθοράς στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα, και μορφές διαφθοράς όπως τον χρηματισμό και τη δωροδοκία, αλλά και τον νεποτισμό, τη διαπλοκή και τον πελατειασμό. Παρατίθενται κριτικές στις επικρατούσες μορφές ορισμού και καταπολέμησης της διαφθοράς, και η δράση σημαντικών διεθνών θεσμών που αντιπαρατίθενται στο φαινόμενο της διαφθοράς (Διεθνής Διαφάνεια κ. ά.).
  • Η δε προσέγγιση στις βλάβες της φύσης και του πολιτισμού παραθέτει τις πρόσφατες ταχύτατες αναβαθμίσεις στην εγκληματολογική μελέτη του φαινομένου. Εστιάζει σε μια σειρά επιμέρους ζητημάτων που συνθέτουν το ολικό φαινόμενο, κυρίως, οι κολοσσιαίες καταστροφές της πανίδας και χλωρίδας στη θάλασσα και τα δάση, η μόλυνση της ατμόσφαιρας, το ζήτημα της διαχείρισης των ραδιενεργών και των τοξικών αποβλήτων, το πρόβλημα των απορριμμάτων, ιδίως στις αναπτυγμένες μεγαλουπόλεις παγκοσμίως, η υποβάθμιση της τροφής και της ένδυσης του σύγχρονου ανθρώπου, το ζήτημα της μη ανθρώπινης ζωής (από τα εργαστήρια και τα σφαγεία, ως τις βιομηχανίες επεξεργασίας δέρματος και κρέατος, ως την άγρια ζωή στη φύση, ως τη ζωή των ανέστιων ζώων στις μεγαλουπόλεις).

 

 

Συνημμένα