σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Ζ
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα


Στόχος


 • Κοινωνιολογική προσέγγιση του «ελεύθερου χρόνου»

Περιεχόμενο


 • Ο «ελεύθερος χρόνος» ως προϊόν και  «αξία» της βιομηχανικής κοινωνίας, (όπως δείχνει και η ανασκόπηση της ιστορικής εξέλιξης του φαινομένου ως τις μέρες μας που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο τόσο με την κοινωνική οργάνωση της εργασίας όσο και με τις ανισότητες σε σχέση μ’ αυτήν).
 • Ο «Πολιτισμός της Σχόλης» (Dumazedier) και η αναφορά στον  «διονυσιακό πολιτισμό» (ένα είδος «πολιτισμού της διασκέδασης» που συνίσταται  σε μια διαφορετική λογική του «συλλογικού» αναδεικνύοντας τη σημασία της απλής –ασήμαντης- καθημερινότητας).  
 • Ενδιαφέρουσες «πτυχές» της σύγχρονης κοινωνίας που σχετίζονται με τον «ελεύθερο χρόνο», όπως: 
  • Η  «παιγνιώδης» πλευρά του «πολιτισμού» 
  • Η μαζική κουλτούρα και αγορά 
  • Ο κινηματογράφος ως τέχνη της εμπορευματικής κοινωνίας
  • Ανισότητες ως προς τον «ελεύθερο χρόνο» (με έμφαση στο θέμα του φύλου)
  • Παιδιά και «ελεύθερος χρόνος»
 • Το μάθημα αναλύει τον ελεύθερο χρόνο στα δομικά του σημεία (  «συναντήσεις», παιχνίδια, ταξίδια, «θεάματα»).

Βιβλιογραφία


 • Κωνσταντοπούλου Χρ., Ελεύθερος Χρόνος: Μύθοι και Πραγματικότητες, Παπαζήσης, Αθήνα, 2010
 • Κορωναίου Αλ., Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου, Νήσος 1996
   

Περαιτέρω βιβλιογραφία (για ανάλυση στο μάθημα)

 • Lafargue P. Το δικαίωμα στην τεμπελιά, Ελεύθερος Τύπος, Αθήνα
 • Μονταλμπάν Μ.Β. Ποδόσφαιρο, μια θρησκεία στην αναζήτηση θεού, Μεταίχμιο, Αθήνα 2005
 • Μορέν Ε. Οι σταρ, Κίχλη Αθήνα, 2011
 • Μπωντριγιάρ Ζ. Η καταναλωτική κοινωνία, Νησίδες, Αθήνα 2005
 • Ντεμπόρ Ντ. Η κοινωνία του θεάματος Διεθνής βιβλιοθήκη, Αθήνα 2000
 • Φρόιντ Σ. Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας, Επίκουρος Αθήνα 1974
 • Veblen Th. Η θεωρία της αργόσχολης τάξης, Κάλβος, Αθήνα 1982
 • Vigarello G. Από το παιχνίδι στο αθλητικό θέαμα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004

 


 

Συνημμένα