σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: ΣΤ
Τομέας: Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Καντζάρα Βασιλική

 

Περιεχόμενο

  • Το μάθημα διαπραγματεύεται προσεγγίσεις και θεματικές στην επιστήμη της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, οι οποίες εστιάζουν στη δυναμική που αναπτύσσεται σε επίπεδο σχολείου. Ανάμεσα στις θεματικές αυτές εξετάζονται για παράδειγμα: οι σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, οι εκπαιδευτικοί στόχοι (και στην ελληνική εκπαίδευση), η σχέση φύλου και εκπαίδευσης, το διαπολιτισμικό σχολείο, ο σύγχρονος ρόλος της εκπαίδευσης και ο ρατσισμός στα πλαίσια του σχολείου. 
  • Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος της Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης Ι, και αποσκοπεί στην εμβάθυνση σε σημερινά θέματα, ώστε μαζί με την καλλιέργεια της κοινωνιολογικής οπτικής γωνίας στην εκπαίδευση, οι φοιτητές να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και εργαλεία για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.    
 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Το μάθημα στοχεύει ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες:
  • να αναλύουν τις εκπαιδευτικές σχέσεις στα πλαίσια του σχολείου 
  • να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις και τη σχέση τους με κοινωνικά κινήματα, ανησυχίες, ή προβλήματα
  • να είναι σε θέση να εξηγούν τι επηρεάζει τις εκπαιδευτικές μεταβολές και τι επίδραση μπορεί να έχουν στον κοινωνικό ρόλο του (εκπαιδευτικού) θεσμού. 
 
 

Δομή

  • Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, διάλογο και συζήτηση με τους φοιτητές-τριες. Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική επιλέγοντας ανάμεσα σε: α. έρευνα β. βιβλιοκρισία ή γ. εξέταση ενός επιμέρους θέματος. Οι σχετικές πληροφορίες, όπως και εκτενέστερη βιβλιογραφία για το μάθημα και την εργασία δίνονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στις αρχές του εξαμήνου. 
  • Οι εξετάσεις στο μάθημα είναι γραπτές. 
 

Βιβλιογραφία

 
  • Καντζάρα Β. (2010) Τα Όρια της Εκπαίδευσης: Δοκίμια, Αθήνα: Ατραπός - Διάδραση
  • Καντζάρα Β. (2006) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ΙΙ, Φάκελος κειμένων (Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου).
  • Blackledge D. & Hunt B. (2004) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Μεταίχμιο.
 

Συνημμένα