σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Δ
Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Βλάχου Βασιλική


Περιγραφή


  • Η παρουσίαση της εξέλιξης της εγκληματολογικής σκέψης από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας αποτελεί το αντικείμενο του μαθήματος. Ειδικότερα, εξετάζονται :
  1. οι ιδέες και οι θεωρίες των προδρόμων της εγκληματολογικής σκέψης και αναδεικνύονται ζητήματα, τα οποία χαρακτήρισαν την περίοδο μέχρι τη δημιουργία της επιστήμης της Εγκληματολογίας. Οι πρόδρομοι διακρίνονται σε απώτερους, με χαρακτηριστική αναφορά στην περίπτωση των αρχαίων Ελλήνων της Αττικής κατά την κλασική εποχή και σε εγγύτερους, στο πλαίσιο των οποίων αναλύεται η επιστημονική κίνηση που παρατηρήθηκε στην Ευρώπη από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα.
  2. η συμβολή των ιδρυτών της επιστήμης της Εγκληματολογίας και των συγχρόνων τους και
  3. οι θεωρίες των συνεχιστών που αναδεικνύουν το διεπιστημονικό χαρακτήρα της Εγκληματολογίας.
  • Παράλληλα, διερευνάται το φαινόμενο της βίας και της επιθετικότητας, το οποίο συνδέεται με το έγκλημα και πολλές φορές μοιάζει να συμπορεύεται με αυτό και επιχειρείται μία συνοπτική ιστορική, αλλά και κριτική παρουσίαση των κυριότερων θεωριών για τη βία.

Στόχος


  • Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση της εγκληματολογικής σκέψης από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή, με κομβικό σημείο την ίδρυση της επιστήμης της Εγκληματολογίας.
  • Ιδιαιτέρως επιδιώκεται η θεωρητική εμβάθυνση στον τρόπο προσέγγισης του εγκληματικού φαινομένου διαχρονικά, η εξοικείωση των φοιτητών  με θεμελιώδεις έννοιες, η δυνατότητα ανάπτυξης συγκριτικών αναλύσεων και η προώθηση της κριτικής τους ικανότητας.

Τρόπος εξέτασης


  • Γραπτές εξετάσεις


 

Συνημμένα