σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: ΣΤ
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Πρόντζας Δημήτριος


Περιγραφή


Το αντικείμενο αποτελεί εξειδικευμένη προσέγγιση και ανάλυση του φαινομένου της διαφθοράς στην ελληνική οικονομική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα, μέσα από παρακολούθηση των εκδοχών του φαινομένου της διαφθοράς στην Ελλάδα καθώς και των ειδικών για την ελληνική περίπτωση εννοιολογήσεων, μορφών και επιπτώσεών του.
 


Στόχοι, άξονες και ενότητες διδασκαλίας


Η διαχρονική και σύγχρονη ανάλυση του φαινομένου της διαφθοράς για την ελληνική περίπτωση, αποτελεί κεντρικό σκοπό του μαθήματος, ώστε να κατανοήσουν οι φοιτητές την πολιτική, οικονομική και ταυτοχρόνως κοινωνική αφετηρία και συνέπεια, των μορφών διαφθοράς στην Ελλάδα.  Στόχο αποτελεί η ανάλυση του φάσματος εκείνων των ιδιαιτεροτήτων, που προσδίδουν συγκεκριμένο περιεχόμενο, πηγή,  εφαρμογή και συνέπεια στα φαινόμενα διαφθοράς στην Ελλάδα, διανομής των ωφελειών τους αλλά και αποδοτικότητας ή μη, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 

 

Ζητήματα στα οποία εστιάζεται το αντικείμενο διδασκαλίας:

Οριοθέτηση και ανάλυση των πλαισίων, αρχών και στόχων μελέτης του φαινομένου της διαφθοράς στην Ελλάδα.

Το διεπιστημονικό προαπαιτούμενο περί κατανόησης του φαινομένου της διαφθοράς για το ελληνικό κράτος, ως αφετηρία μελέτης και ορθής διαχείρισης αυτού του συνόλου φαινομένων, καθώς και απεγκλωβισμού του από τους στενούς άξονες της ποινικής διάστασης και της οικονομικής επίπτωσης.

Ζητήματα εκτροχιασμού ορθών επιστημονικών προσεγγίσεων του φαινομένου για την ελληνική περίπτωση από χρήσεις εννοιολογικών (εγκλήματα διαφθοράς), πραγματολογικών εγκλωβισμών του φαινομένου, καθώς και συνεπαγόμενα αποτελέσματα-Το δίκαιο ως παράγων (μαζί με την κοινωνία, την πολιτική και την οικονομία) διαφθοράς στην Ελλάδα.  

Αποτύπωση των εννοιολογικών, πραγματολογικών και υπολογιστικών διαστάσεων του φαινομένου της διαφθοράς για την ελληνική περίπτωση.

Η κρίσιμη συμβολή των σύγχρονων νέων κοινωνιολόγων στην διαχείριση του φαινομένου της διαφθοράς για την ελληνική περίπτωση.

 

Βιβλιογραφία


Εδική βιβλιογραφία

(2014) Δ. Πρόντζας, Λόγος και Πρακτικές Αντι-διαφθοράς, Κείμενα και Ποσοτικές αναλύσεις στις Ευρωπαϊκές Κοινωνίες, Αθήνα, Παπαζήσης. 

(2013) Δ. Πρόντζας. Διαφθορά και Κοινωνία, Προβλήματα για την έρευνα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία, Αθήνα, Παπαζήσης.

(2005) Κουτσουκης, Π., Σκλιάς ΚΛ., Διαφθορά και Σκάνδαλα στη δημόσια διοίκηση και την πολιτική, Αθήνα, Σιδέρη.

(1954) Δασκαλακης,  Γ. Δ., Το ελληνικό πρόβλημα, Αθήνα, Σάκκουλας,

(2004) Hering,  G., Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα, 1821-1936, Μ.Ι.Ε.Τ., Τ. Α,

 

Γενική βιβλιογραφία 

(1981) Ray, S.K., Economics of the Black Market. Boulder, Colorado: Westview,.

(1979) Riley, S., "Teaching Political Corruption." Teaching Politics 8. 

(1978) Rose-Ackerman, S., Corruption: A Study of Political Economy. New York: Academic Press.

(1975) Tekeli, L., Saylan, G., A Theory of Corruption. Los Angeles: School of Architecture and Urban Planning, University of California, mimeo.

 


 

Συνημμένα