σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Ε
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Κωνσταντοπούλου Χριστιάνα


  • The Erasmus students who would wish to take the option “Sociology of Everyday Life I” are asked to present a “research work” (either in English or French) on one of the following topics:
  • The presentation of aspects of the contemporary “everyday life” in films belonging to the top of the “box office” of the last 30 years; you will have to proceed to a kind of content analysis of a “popular” film of your choice (for instance, “The Good Girl”, “The Maid”, “My Big Wedding” etc.).
  • Aspects of the “contemporary mythology” (analysis of films like “Harry Potter”, “Avatar”, “Twilight” etc.).
  • Patterns of Everyday Culture in TV serials (like “Sex and the City”, “Desperate Housewives”, “The Wire” etc.).
  • Analysis of frequent “advertisements” characteristic of “everyday habits” (you can choose TV commercials or magazine ads of your country).
  • A reality show analysis: in order to evaluate the modern communication patterns and expectations, identities and competitiveness.Christiana Constantopoulou
Professor of Sociology
(Office hours: Wednesday 17.00-18.00 & Thursday 12.00-13.00)
christiana.constantopoulou@panteion.gr


Συνημμένα