σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Γ
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Δουκέλλης Παναγιώτης

 


Περιεχόμενο


 • Η υπαρξιακή σχέση του ανθρώπου με τον χώρο. Φαινομενολογικές προσεγγίσεις – αναφορά στον Heidegger. Ανάλυση και πρόσληψη του τοπίου (σχήμα/ όγκος, γραμμή, χρώμα, υφή). Αποδελτίωση και χαρτογράφηση των συνιστωσών ενός τοπίου - αξιολόγηση ενός ιστορικού τοπίου. Τα άυλα στοιχεία – Genius loci.
 • Το αγροτικό τοπίο και οι δύο βασικές οργανωτικές μονάδες: αγροτική κατοικία και αγροτεμάχιο. Από την κατοικία στον οικισμό. Αγροτική μορφολογία, αγροτικές δομές και ιεράρχηση μορφολογικών δεδομένων.
 • Το τοπίο από την Αναγέννηση και εξής: η μαρτυρία των εικαστικών τεχνών, της χαρτογραφίας, της αρχιτεκτονικής. Από την θεοκρατική αντίληψη της φύσης και του ανθρώπου στην επικράτηση του ανθρώπου επί της φύσης, στην εκμετάλλευσή της και στην επικυριαρχία. Οι νέες θεωρήσεις από την Αναγέννησης και εξής. Το ελληνικό παράδειγμα: τα ισχυρά νήματα της βυζαντινής παράδοσης, οι τρέχουσες μορφές κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης, αλλά και ο υπό κλίμακα σχεδιασμός του Ιπποδάμου. Οι διάφοροι πολεοδομικοί κανόνες (αστικός χώρος) ο έλεγχος της γης (αγροτικός χώρος) οι προσδιορισμοί της επικράτειας.
 • Η αντίδραση στον Διαφωτισμό. Ο ρομαντισμός και το αποσπασματικό. Το κεφάλαιο, Henri Lefebvre, David Harvey, η παραγωγή του χώρου, η συμπίεση του χωροχρόνου Τα πολιτιστικά τοπία και ο εμπορικός χαρακτήρας τους
 

Προτεινόμενα εγχειρίδια

 
 • Π.Ν. Δουκέλλης (επιμ.), Το ελληνικό τοπίο, Αθήνα, Εστία 2005
 • Κ. Μωραΐτης, Το τοπίο πολιτιστικός προσδιορισμός του τόπου, Αθήνα, Σιδέρης 2015
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 • Ph. Hubbard et al. (eds), Key thinkers on Space and Place, SAGE Publications 2004
 • Max Jammer, Έννοιες του χώρου. Η ιστορία των θεωριών του χώρου στη φυσική [1954], ΠΕΚ 2001
 • Ch. Tilley, Χώρος, τόπος, τοπίο: Φαινομενολογικές προσεγγίσεις, στο Ε. Γιαλούρη (επιμ.), Υλικός πολιτισμός. Η ανθρωπολογία στη χώρα των πραγμάτων, Αθήνα, Αλεξάνδρεια 2012, 215 – 250.
 • Ν.Ι. Τερζόγλου, Ιδέες του χώρου στον 20ο αιώνα, Αθήνα, Νήσος 2009
 • Το τοπίο, εκδ. Ποταμός 2004 (κείμενα των Simmel, Ritter, Gombrich)
 • A. Berleant, Η αισθητική του περιβάλλοντος, Αθήνα 2004
 • Α. Λουλούδης et al. (επιμ.), Το αγροτικό τοπίο. Το παλίμψηστο αιώνων γεωργικού μόχθου, Αθήνα 2005
 

Συνημμένα