σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Δ
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Λυδάκη Άννα

 


Περιεχόμενo

 
  • Στο μάθημα αυτό σχολιάζονται και αναλύονται ζητήματα λαϊκής τέχνης και διερευνάται η σχέση τους με την κοινωνική πραγματικότητα. 
  • Έργα λαϊκής τέχνης θεωρούνται τόσο τα ανώνυμα, τα δημιουργημένα στην παραδοσιακή κοινωνία (folk) όσο και τα σύγχρονα πολιτισμικά προϊόντα που γίνονται αποδεκτά από το ευρύ κοινό (pop). Στα πρώτα συμπεριλαμβάνονται η λαϊκή λογοτεχνία (μύθοι, παραδόσεις, παραμύθια, δημοτικά τραγούδια, ευτράπελες αφηγήσεις κλπ.), τα λαϊκά δρώμενα, η μουσική, ο χορός και είδη υλικού πολιτισμού, ενώ στα δεύτερα η παραλογοτεχνία (αισθηματικό, ληστρικό, αστυνομικό μυθιστόρημα), το λαϊκό τραγούδι, το λαϊκό θέατρο και ο κινηματογράφος.  
  • Τα παραπάνω μελετώνται ως μέσα διερεύνησης της κοινωνικής πραγματικότητας, καθόσον στην τέχνη αντανακλώνται -συχνά με συμβολικό τρόπο- δομές, αξίες, θεσμοί, συλλογικές αναπαραστάσεις, εσωτερικευμένες εικόνες του κόσμου και εν γένει ο πολιτισμός εντός του οποίου τα έργα τέχνης δημιουργούνται.

 

Συνημμένα