σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Γ
Τομέας: Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες: 2
Διδάσκων: Κήπας Μιλτιάδης


Προτεινόμενη Βιβλιογραφία


 

  1. Berstein Serge, Milza Pierre, Η Ιστορία της Ευρώπης, Τόμος 2: 1815-1919, Τόμος 3: 1919 έως σήμερα, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα, 1997
  2. Dreyfus F., Marx Roland, Poidevin Raymond, Γενική Ιστορία της Ευρώπης, Τόμος 5:Η Ευρώπη από το 1789 μέχρι το 1848, Τόμος 6: Η Ευρώπη από το 1848 μέχρι σήμερα, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1990.
  3. Clough Separd, Rapp Richard, Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία, Τόμος Β: Η Οικονομική Ανάπτυξη του Δυτικού Πολιτισμού, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1980.
  4. Burns E., Ευρωπαϊκή Ιστορία-Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της Νεότερης Ευρώπης, Τόμος 2, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, Β έκδοση.
  5. Hobsbawm E., H Εποχή των Επαναστάσεων 1789-1848, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (Μ.Ι.Ε.Τ), Αθήνα, 1992.
  6. Hobsbawm E., H Εποχή του Κεφαλαίου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (Μ.Ι.Ε.Τ), Αθήνα, 1994.
  7. Hobsbawm E., H Εποχή των Άκρων. Ο Σύγχρονος εικοστός αιώνας 1914-1991, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα, 1995.
  8. Berend Ivan, Οικονομική Ιστορία του Ευρωπαϊκού 20ου Αιώνα, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 2009.
  9. Κρεμμυδάς Βασίλης, Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης (16ος-20ος αιώνας) , Τυπωθήτω, Αθήνα, 1999.
  10. Κολιόπουλος Ι., Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία 1789-1945, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 1987.

 

Συνημμένα