σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Δ
Τομέας: Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Κοτέα Μαριάνθη


ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 (Ε.Ε.)


Βιβλία

1. Jean Luc Pinol,

Ο κόσμος των Πόλεων τον 19ο αιώνα,

Πλέθρον, Αθήνα, 2000,

Κεφάλαια: 1,3,4,5 και β
 

2. Deborah Stevenson,

Πόλεις και αστικοί πολιτισμοί,

Κριτική, Αθήνα, 2007

Κεφάλαια: 1,2,3,5


 

Συνημμένα