σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Γ
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Ξανθόπουλος Χρήστος


 

Στόχος, Περιγραφή και τρόπος διδασκαλίας


  • Στόχος του μαθήματος είναι να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τα βασικά ερωτήματα της Επιστημολογίας, της θεωρίας της γνώσης. Η προσέγγιση στα επιστημολογικά ζητήματα θα δώσει τη δυνατότητα κριτικής τοποθέτησης απέναντι σε αβάσιμες παραδοχές που αναφέρονται στις προϋποθέσεις και στη διαδικασία της γνώσης.
  • Στην ύλη του μαθήματος εντάσσεται η έρευνα για τη δυνατότητα της γνώσης  και τα σκεπτικιστικά επιχειρήματα, το πεδίο από το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε γνώση (ορθός λόγος - νους, εμπειρία -αισθήσεις), ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται η γνώση με την επιστήμη στην εποχή μας και άλλα βασικά ερωτήματα της Επιστημολογίας.  
  • Για την εξέταση των θεμάτων αυτών, ακολουθείται η παρακάτω πορεία:
α) Διευκρινίζεται κατά το δυνατόν η έννοια της Επιστημολογίας και διακρίνεται από την έννοια της Φιλοσοφίας της Επιστήμης.
β) Γίνεται μνεία στις απόψεις του Πλάτωνα και των σκεπτικών για τη γνώση.
γ) Στο πλαίσιο των αντιλήψεων για τη γνώση των νεότερων χρόνων, παρουσιάζονται
(i) επιλεκτικά οι θέσεις για τη γνώση (πηγή, διαδικασία πρόσκτησης) των ορθολογιστών (Descartes – Καρτέσιος) 
(ii) αναλυτικά οι θέσεις του εισηγητή του αγγλικού εμπειρισμού John Locke (Τζον Λοκ) καθώς και των (George Berkeley, David Hume – Τζορτζ Μπέρκλεϋ, Ντέιβιντ Χιουμ) 
 (iii) αναλυτικά η έννοια της ορθολογικότητας, ο ρόλος που παίζει και η σημασία που της αποδίδεται στη σύγχρονη διαμάχη μεταξύ των ορθολογιστών και κονστρουκτιβιστών ως προς τη συγκρότηση της επιστήμης και της γνώσης. Αναλύονται, επίσης, ορισμένες από τις βασικές θέσεις μιας από τις ριζοσπαστικότερες σχολές του σύγχρονου κονστρουκτιβισμού, της Σχολής του Εδιμβούργου.
 
  • Το μάθημα παρουσιάζεται με τη μορφή διαλέξεων οι οποίες, όμως, είναι ανοικτές σε διάλογο, ερωτήσεις και παρεμβάσεις από την πλευρά των φοιτητών.
 

Εξεταστέα ύλη


  • Θα ανακοινωθεί προσεχώς

Σύγγραμμα


  • Βασικό: Τζον Λοκ, Δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Χρήστου Ξανθόπουλου, (Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2016) 
  • Επικουρικό:  Χρήστου Ξανθόπουλου,  Η νέα κοινωνιολογία της γνώσης. Μια φιλοσοφική θεώρηση, (εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 2011)  

 


Εξετάσεις


  • Ο τρόπος των εξετάσεων – γραπτά ή προφορικά – θα ανακοινωθεί προσεχώς.
     


 

Συνημμένα