σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Η
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Ξανθόπουλος Χρήστος


Σκοπός


Στο μάθημα Κοινωνική θεωρία της γνώσης (ΙΙ) παρουσιάζονται και αναλύονται επιχειρήματα που υποστηρίζουν ότι η δημιουργία της γνώσης δεν είναι μόνο αποτέλεσμα μιας ατομικής ενατένισης ή αντικειμενικής και ουδέτερης παρατήρησης του κόσμου, θέση μιας «παραδοσιακής» αντίληψης για την παραγωγή της γνώσης, αλλά στη διαδικασία συγκρότησής της παίζουν σημαντικό – αν όχι κυρίαρχο – ρόλο διάφοροι παράγοντες (γενικότερα κοινωνικοί, οικονομικοί, παράγοντες που σχετίζονται με το κοινωνικό κύρος των δρώντων υποκειμένων, ιδεολογικοί), καθώς και ποικίλων ειδών ατομικά ή συλλογικά ενδιαφέροντα.


Περιεχόμενο


 • Για την κριτική αποτίμηση των θέσεων αυτών, οι οποίες υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αμφισβήτηση της δυνατότητας μιας αντικειμενικής και βέβαιης γνώσης - αλλά και στον κλονισμό της ίδιας της έννοιας της αλήθειας και στην ανάδυση διάφορων μορφών σχετικισμού- αναλύονται τα ακόλουθα θέματα.
  1) Τα επιχειρήματα για τη γνώση της Νέας Κοινωνιολογίας της Γνώσης, της 
  Σχολής του Εδιμβούργου (David Bloor και Barry Barnes- Ντέιβιντ Μπλουρ, Μπάρι Μπαρνς). Στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών αναλύονται διεξοδικά οι αρχές του Ισχυρού Προγράμματος της Νέας Κοινωνιολογίας της Γνώσης και παρουσιάζεται η διάκριση δυιστικών και μονιστικών εξηγήσεων. Παράλληλα αναλύεται  ο ρόλος των ενδιαφερόντων στη διαδικασία της παραγωγής της γνώσης και εκτίθενται αναλυτικά οι παράγοντες που περιγράφουν  τη γνώση ως έναν κοινωνικό θεσμό. 
  2) Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται, επιπλέον, θέσεις και τάσεις οι 
  οποίες είτε συμβάλλουν στην αποδοχή των απόψεων της Σχολής του Εδιμβούργου, είτε αντιπαρατίθενται προς αυτές. Ερευνώνται, παράλληλα, αντιλήψεις οι οποίες χωρίς να είναι αντίθετες ή υποστηρικτικές των θέσεων της Σχολής του Εδιμβούργου, ωστόσο προσφέρουν για το ζήτημα της παραγωγής της γνώσης διαφορετικές ερμηνείες. 
  3) Τα μαθήματα κλείνουν με συμπεράσματα τα οποία προσεγγίζουν τις θέσεις του Κοινωνικού εμπειρισμού. 
   

Παρουσίαση μαθήματος


 • Οι παραδόσεις βασίζονται στην αφήγηση αλλά και στη χρήση Power Point. Παράλληλα οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να υποβάλλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Εξέταση


 • Οι φοιτητές/τριες έχουν τις εξής επιλογές:
  • α) να εξεταστούν προφορικά
  • β) εκτός της προφορικής εξέτασης να παρουσιάσουν σύντομη εργασία κατά τη διάρκεια των παραδόσεων, της οποίας ο βαθμός θα αντιστοιχεί με το 20% (είκοσι τοις εκατό) του συνολικού βαθμού και
  • γ) να παρουσιάσουν στο τελευταίο μάθημα εκτεταμένη εργασία επιλέγοντας από θέματα που θα δώσει ο διδάσκων.
 • Οι φοιτητές/τριες θα βοηθηθούν για τη σύνθεση της εργασίας (περιεχόμενο, δομή, βιβλιογραφία).

 

 

Συνημμένα