σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Ε
Τομέας: Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Καντζάρα Βασιλική

 


Περιεχόμενο


 • Το μάθημα διερευνά τη σχέση εκπαίδευσης και κοινωνίας στις κυριότερες θεωρίες στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Η σχέση αυτή εξετάζεται υπό το πρίσμα των κοινωνικών «λειτουργιών» της εκπαίδευσης, όπως είναι η κοινωνικοποίησης, η διατήρηση, η αναπαραγωγή και η ανανέωση της κοινωνίας. Αρχικά, εξετάζονται οι θεωρίες που θεμελίωσαν την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (Ντυρκέμ, Μαρξ και Βέμπερ) και στη συνέχεια διαπραγματευόμαστε τις θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις που στηρίχθηκαν σ’ αυτές και που αναπτύχθηκαν κατά τον 20ο αιώνα (Πάρσονς, Μπέρνστιν, Μπουρντιέ και Κόλλινς).  
 • Το μάθημα αποσκοπεί στην εισαγωγή και στην καλλιέργεια της κοινωνιολογικής οπτικής γωνίας στην  εκπαίδευση, ώστε να αποκτηθούν οι βασικές γνώσεις και τα απαραίτητα εργαλεία, τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και ερευνητικούς σκοπούς.  
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Το μάθημα στοχεύει ώστε οι φοιτητές και οι φοιτήτριες:
 • να προσεγγίζουν την παρεχόμενη εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό σύστημα ως ένα κοινωνικό θεσμό 
 • να εξηγούν τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, καθώς και την κριτική που ασκείται και
 • να είναι σε θέση να εξηγούν τη σχέση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την υφιστάμενη κοινωνική ιεραρχία και την (αν)ισότητα 
 

Δομή

 
 • Το μάθημα βασίζεται σε διαλέξεις, στον διάλογο και τη συζήτηση με τους φοιτητές. Η εκπόνηση εργασίας είναι προαιρετική, επιλέγοντας ανάμεσα σε: α. έρευνα β. βιβλιοκρισία ή γ. εξέταση ενός επιμέρους θέματος. Οι σχετικές πληροφορίες για την εργασία δίνονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στις αρχές του εξαμήνου. 
 • Οι εξετάσεις στο μάθημα είναι γραπτές. 
 

Βιβλιογραφία

 • Καντζάρα Β. (2008) Εκπαίδευση και Κοινωνία. Κριτική διερεύνηση των κοινωνικών λειτουργιών της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Πολύτροπον.
 • Καντζάρα Β. (2006) Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Ι, Φάκελος κειμένων (Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου).
 • Blackledge D. & Hunt B. (2004) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Λάμνιας Κ. (2002) Κοινωνιολογική Θεωρία και Εκπαίδευση. Διακριτές Προσεγγίσεις, Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Μυλωνάς Θ. (2004) Η αναπαραγωγή των κοινωνικών τάξεων μέσα από τους σχολικούς Μηχανισμούς, Αθήνα: Gutenberg.
 • Φραγκουδάκη Α. (1985) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο, Αθήνα: εκδ. Παπαζήση.
 

Συνημμένα