σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Ζ
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Σεμινάριο
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Αρτινοπούλου Βασιλική


Περιγραφή 
Στο μάθημα εξετάζονται οι σύγχρονες όψεις της θυματοποίησης, που δεν περιορίζονται στο στενό πλαίσιο της εγκληματικής πράξης, αλλά συσχετίζονται με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές δομές (δομική θυματοποίηση).  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κοινωνική κατασκευή του θύματος, τόσο στο πλαίσιο της εγκληματογένεσης όσο της κοινωνικής αντίδρασης.


Στόχος
Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των φοιτητών στη διερεύνηση του εγκληματικού φαινομένου, μέσω της εστίασης στον έτερο πόλο του εγκλήματος, το θύμα. Ιδιαίτερος στόχος του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με τις διαδικασίες της ‘κοινωνικής κατασκευής’ θυμάτων και της δομικής θυματοποίησης ατόμων ή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στο πλαίσιο του κοινωνικού αποκλεισμού και των μειονοτήτων.   


Θεματικοί άξονες


 

  • Θυματολογία και εγκληματολογία
  • Θεωρητικές προσεγγίσεις της έννοιας του θύματος
  • Θυματολογικές έρευνες (μεθοδολογία, πορίσματα, συμβολή)
  • Μορφές της θυματοποίησης (θυματοποίηση νέων, ηλικιωμένων, κοινωνικά αποκλεισμένων κ.ά.)
  • Το ευάλωτο θύμα
  • Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις υποστήριξης του θύματος
  • Σύγχρονα προγράμματα αντιμετώπισης της θυματοποίησης σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο
  • Η πρόληψη της θυματοποίησης στο πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής

 


Σύγχρονες συνθέσεις


  • ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2006.
  • ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ι., ΔΟΥΖΕΝΗΣ, ΑΘ., ΛΥΚΟΥΡΑΣ, Λ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 2010.


 

Συνημμένα