σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Ζ
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Ξανθόπουλος Χρήστος


Στόχος, Περιγραφή, Τρόπος διδασκαλίας


 

  • Στο μάθημα «Κοινωνική Θεωρία της Γνώσης» Ι αναλύονται θέσεις που πρεσβεύουν ότι η γνώση συγκροτείται και διαδίδεται όχι μόνο (ούτε κυρίως) ως αποτέλεσμα δράσης προσώπων-ερευνητών  που δρουν ατομικά, αλλά ως αποτέλεσμα επίδρασης στα πρόσωπα αυτά διαφόρων έξω-ερευνητικών παραμέτρων που, χάριν συντομίας, ονομάζουμε κοινωνικούς παράγοντες. Πολιτικές επιδράσεις, κοινωνικές σχέσεις και ενδιαφέροντα, μπορούν να ενταχθούν στον κατάλογο των κοινωνικών παραγόντων. 
  • Στο μάθημα παρατίθενται πρώτα οι βασικές «παραδοσιακές» αντιλήψεις για τη δημιουργία της επιστημονικής γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται η επιστήμη και η εξέλιξή της ως προϊόν σωρευτικής διαδικασίας και ορθολογικής ανάλυσης των εμπειρικών δεδομένων. Στη συνέχεια προβάλλονται θέσεις προσώπων το έργο των οποίων στον τομέα της Κοινωνιολογίας της γνώσης άνοιξε το δρόμο για τη διάδοση και εδραίωση των αντιλήψεων για τις κοινωνικές επιδράσεις στην παραγωγή της γνώσης. Η ανάλυση αρχίζει με το σχολιασμό του έργου του Καρλ Μάνχαϊμ (Ιδεολογία και Ουτοπία) και του Φλεκ (Genesis and Development of a Scientific Fact- αμετάφραστο στα Ελληνικά). Στη συνέχεια αναλύεται το έργο των λεγόμενων ιστορικιστών όπως του Νόργουντ Ράσελ Χάνσον (Πρότυπα ανακάλυψης), του Τόμας Κουν (Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων)  και του Πολ Φέγιεραμπεντ (Ενάντια στη Μέθοδο). Τα μαθήματα κλείνουν με αναφορές στον Ίμρε Λάκατος και τον Καρλ Πόππερ καθώς και με την προσέγγιση αντιλήψεων που αποσκοπούν στην ερμηνεία της παραγωγής της γνώσης  με συνδυαστικό τρόπο. 
  • Εν κατακλείδι: όσοι και όσες επιλέξουν το μάθημα θα «ανακαλύψουν» μια διαφορετική από τα παραδεδομένα οπτική της δημιουργίας  της γνώσης.     
  • Το μάθημα παρουσιάζεται με τη μορφή διαλέξεων οι οποίες, όμως, είναι ανοικτές σε διάλογο, ερωτήσεις και παρεμβάσεις από την πλευρά των φοιτητών.
 

Εξεταστέα \'Ύλη 


 
Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στις παραδόσεις και στα βιβλία : 
 
Α) Ξανθόπουλου Χρήστου, Συμβολές στην κοινωνική θεωρία της γνώσης, Παπαζήσης, Αθήνα 2015 και 
 
Β) Ξανθόπουλου Χρήστου,  Η νέα Κοινωνιολογία της γνώσης. Μια φιλοσοφική θεώρηση, Παπαζήσης, Αθήνα 2011. 
 

Εξετάσεις


  • Οι φοιτητές /τριες  θα εξεταστούν και στις σημειώσεις και στα βιβλία.
  • Προτείνεται, ωστόσο, η συγγραφή από την πλευρά των φοιτητών απαλλακτικής εργασίας (παρέχονται θέματα, βιβλιογραφία και βοήθεια στη συγγραφή από τον διδάσκοντα). Όσοι προτιμήσουν να εξεταστούν και να μην παρουσιάσουν εργασία θα εξεταστούν προφορικά. 


 

Συνημμένα