σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Η
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Σεμινάριο
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Ξανθόπουλος Χρήστος


  • Στο Σεμινάριο αυτό σχολιάζονται και αναλύονται διεξοδικά,  ορισμένα από τα βασικά ζητήματα της Κοινωνιολογίας της Γνώσης. Παρουσιάζονται τα επιχειρήματα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν μια κοινωνιολογική ανάλυση της γνώσης.
  • Μερικά από τα βασικά θέματα – ερωτήματα είναι:
  1. Η διάκριση των εννοιών της Κοινωνιολογίας της Γνώσης από αυτήν της Κοινωνιολογίας της επιστήμης.
  2. Η προσπάθεια απάντησης στο ερώτημα για το αν υπάρχει πρόοδος στην επιστήμη ή απλώς – όπως ισχυρίζονται αρκετοί – υπάρχει μόνο αλλαγή; Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε την έννοια της προόδου; Η πρόοδος επέρχεται ως προς τι;
  3. Αν βρισκόμαστε σε αντικρουόμενες καταστάσεις οι οποίες, όμως, υποστηρίζονται από τα ίδια δεδομένα, πώς επιλέγουμε μεταξύ της μίας ή της άλλης κατάστασης;  
  4. Οι έννοιες τις οποίες χρησιμοποιούμε είναι καθορισμένες, ολοκληρωμένες, κλειστές ή αλλάζουν στην πορεία του χρόνου, ανάλογα με τη χρήση τους;
  5. Μήπως παντού κυριαρχεί ένα είδος σχετικισμού; Αλλά τότε πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτήν την ερώτηση που μόλις διατυπώσαμε;

 

  • Τα προαναφερόμενα είναι τα βασικά ερωτήματα στα οποία στηρίζεται το Σεμινάριο  αυτό.
  • Οι φοιτητές που θα το επιλέξουν θα παρουσιάσουν απαλλακτική εργασία για την οποία θα έχουν τη βοήθεια (θεματικής αναζήτησης, βιβλιογραφική, σύνθεσης, παρουσίασης) του διδάσκοντος.

 

Συνημμένα