σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Η
Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας
Κατηγορία: Σεμινάριο
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Βλάχου Βασιλική

 


Περιγραφή


 

 

  • Αντικείμενο του μαθήματος (το οποίο είναι σεμινάριο) αποτελεί η μελέτη και η ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας υπό το πρίσμα των σύγχρονων εξελίξεων και των κοινωνικών επιταγών.

 


Στόχος

 


  • Στόχος του μαθήματος είναι η σύζευξη της θεωρητικής γνώσης του φοιτητή με την αντίστοιχη πρακτική εμβάθυνσή του σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και η μελέτη τους από διαφορετικές όψεις, όπως π.χ. τον τρόπο παρουσίασής τους στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο, την διαδικαστική και ουσιαστική έκβαση της εκάστοτε υπόθεσης σε ποινικό ή άλλο επίπεδο, το διαδραματιζόμενο ρόλο της κοινής γνώμης, τη συμβολή στην αντεγκληματική πολιτική κ.α.  

Τρόπος εξέτασης


  • Στο σεμινάριο οι φοιτητές παραδίδουν εργασία.     

Συνημμένα