σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: ΣΤ-Η
Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες:
Διδάσκων: Βλάχου Βασιλική


Assis. Prof.  V. Vlachou

History of Criminological Theories 
 
Department of Sociology
 
Panteion University of Social and Political Sciences
 
Office: Β1 DESKOI
 
vvlachou2009@yahoo.gr

 
Course Programme
Undergraduate

 

 

Criminal Justice and Victims’ Treatment  188  
   
Victims’ treatment by the criminal justice system is the basic subject of the course. Victims’ position in the above system, their rights at the specific phases of the criminal procedure and International Organizations’ initiatives are some of the topics that are presented. These perspectives are analyzed with characteristic references to theoretical and empirical data. The above themes are approached by the way that authorities react towards incidents and victims. The outline of the course is complemented by the study of a specific case: the women/victims of physical violence.    
The basic aims of the course are summarized to the following: a. comprehension of the way that criminal justice system operates b. knowledge of victims’ rights in the above phases of the criminal procedure and c. public’s and victims’ role in the activation of the formal social control of crime.     
During the course, educational visits to courts and references to specific judicial practices are some of the techniques that are used for the achievement of the course’s aims.
 
Criminological Contribution of International Organizations  765  
   
International Organizations’ role and especially the contribution of Council of Europe in Criminology is the basic approach of the course. Specifically the topics that analyzed are the following:
1. The Council of Europe and its basic field of activity with emphasis to the protection of human rights.
2. The services that are provided in the above basic field of activity: in the field of criminal law, the field of sentence, the criminological approach and the anticrime policy.   
3. The Criminological Conferences and Symposiums from 1963 until today and
4. The role of the Council of Europe in the following fields: a. nations’ cooperation, b. criminal law level, c. in the administration of penology and d. anticrime policy. 
During the course, some of the topics of the Criminological Conferences and Symposiums are analyzed in order students become familiar with the way that International Organizations and especially Council of Europe face criminal matters and understand their practices.      
 
History of Criminological Theories  680  
   
The presentation of the evolution of criminological thought from ancient times until nowadays is the main subject of the course. Specifically some decisive periods of time which are analyzed are the following:    
1. The evolution of criminological theories until 19th century, with references to eighteenth-century writers and their contribution to scientific criminology. Some characteristic examples are Beccaria’s theories and recommendations about punishment, Bentham’s utilitarian approach and Lavater’s focus on physiognomy.
2. The basic theories during 19th century and their contribution to criminology. In that sense phrenology, moral insanity, evolution, degeneration and heredity, criminal anthropology, sociological and legal approaches of crime and eugenics are some of the most important theories that are presented. 
3. The role of criminal statistics in the study of crime. Guerry’s moral statistics, Quetelet’s work which is based on statistical analysis of crime data and Ferri’s contribution to criminal statistics and study of crime, are characteristic examples. 
4. The founders of Scientific Criminology, Lombroso, Ferri and Garofalo.  
5. The contemporary criminological theories.  
 
Special Issues of Domestic Violence: Case Studies  195  
    This course which is seminar includes the study and the analysis of specific cases of domestic violence in the light of contemporary developments and social necessities. The aim of the seminar is the approach of the above cases into different perspectives (for example by the way that mass media present them, by the way that Criminal Justice handle them and so on) in order students understand the consequences of each case in several levels (for example in the design of anticrime policy, the role of domestic violence victims in societies and others). 

 

 

 

Συνημμένα