σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: ΣΤ-Η
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες:
Διδάσκων: Χρύσης Αλέξανδρος


Prof. A. Chrysis
 
Philosophy of History and History of Ideas
 
Departement of Sociology
 
Panteion University of Social and Poltical Sciences
 
Office: B 14 DESKOI
 
E-mail: alex.xrisis@panteion.gr
 

 
Course Programme
Undergraduate

 
HISTORY OF IDEAS I: EUROPEAN ENLIGHTENMENT  690  
    A comprehensive and critical introduction to the study of social and political ideas during the Age of Enlightenment. The course presents the basic concepts and works of eminent philosophers of Enlightenment such as Locke, Montesquieu, Voltaire and Rousseau. Emphasis is given on topics such as social contract theories, political power, philosophy of education and critique of religion.
PHILOSOPHY OF HISTORY  175  
    An introductory survey of the most significant works of philosophy of history. The course deals with the philosophy of history of great thinkers such as Vico, Condorcet, Kant, Herder and Hegel. Special attention is given to the presentation of crucial theoretical issues such as the meaning of history, historical determinism, the idea of progress and the end of history.
MARX: PHILOSOPHY AND POLITICS  179  
    An introductory presentation of the young Marx’s political theory and critique of ideology with emphasis on works such as the Critique of Hegel’s Philosophy of Right, the Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 and The German Ideology. Marx’s social and political ideas are critically examined in their connection to other philosophical and ideological currents such as the European Enlightenment, the German Idealism, the Left Hegelian movement and the Utopian Socialism.
HISTORY OF IDEAS II. MARXISM  180  
   
An introductory approach to the formation of Marxism as an ideological and political movement. Starting from a critical survey of the Manifesto of the Communist Party, the course examines Marx’s ‘Critical Communism’ and its conflict with Bakunin’s Anarchism during the years of the First International, the ‘Revisionist Debate’ during the period of the Second International and the revolutionary trends leading from the Russian Marxism to the Third International with further references to Lukács’ History and Class-Consciousness and Gramsci’s Prison Notebooks. Emphasis is given on the connection of Marxist social and political ideas with the main social and political problems of our times.
 

 

 

Συνημμένα