σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: ΣΤ
Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Ζαραφωνίτου Χριστίνα
Διδάσκων (2): Ζιούβας Δημήτριος


Σκοπός


 • Αναλύονται κριτικά οι μηχανισμοί και η δράση των οργάνων του επίσημου κοινωνικού ελέγχου, καθώς και οι συνέπειές τους, στο στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας.
 • Ως βασικά κριτήρια της ανάλυσης χρησιμοποιούνται ο σεβασμός των επιταγών ενός κράτους δικαίου και η συμμόρφωση προς τις αρχές μίας ορθής πολιτικής ελέγχου της εγκληματικής και παραβατικής συμπεριφοράς υπό το πρίσμα της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

 


Παρατηρήσεις


 • Πραγματοποίηση ετήσιας εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Τρόπος εξέτασης


 • Γραπτές εξετάσεις

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-11 (Ε.Ε.)


 • Εγκληματολογία και Ανακριτική
 • Προβλήματα ανακριτικής διαδικασίας
 • Αστυνομία, μέθοδοι εξακρίβωσης ταυτότητας
 • Ποινική δίωξη (Γενικά, Εισαγγελική αρχή, Διακριτική ευχέρεια)
 • Ανάκριση και συνέπειες της διαδικασίας (Γενικά, Είδη ανάκρισης, Ανακριτικές πράξεις, Δικαιώματα κατηγορουμένου, Απόδειξη, Εξεταστικό-κατηγορητικό σύστημα, Αποδεικτικά μέσα, Ανακριτής δικαστής, Ανεξαρτησία του, Συνέπειες διαδικασίας).
 • Συγκρούσεις και αντιφάσεις
 • Δυσχέρειες επίλυση των προβλημάτων.

Συνημμένα