σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Η
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Σεμινάριο
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Αρτινοπούλου Βασιλική


Περιεχόμενο Σεμιναρίου


  • Η κοινωνική διαμεσολάβηση ως έννοια και ως πρακτική για την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων εφαρμόζεται σε κοινωνικό, νομικό, εργασιακό και σχολικό περιβάλλον.
  • Το επάγγελμα του διαμεσολαβητή με την έννοια του ΄διευκολυντή’ (facilitator) προς την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ των αντιτιθέμενων μερών, πιστοποιείται και εξελίσσεται σε πολλούς τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας.
  • Η εξοικίωση των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τις τάσεις και τις εφαρμογές της διαμεσολάβησης στην απονομή δικαιοσύνης, στις τοπικές κοινωνίες, στην εκπαίδευση, στην εργασία θα διευρύνει τις γνώσεις τους και θα αναπτύξει τις δεξιότητες επικοινωνίας και της ενεργητικής ακρόασης με στόχο την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων.
  • Στο σεμινάριο προβλέπεται και η εκπαίδευση των φοιτητών στις τεχνικές της διαμεσολάβησης μέσω βιωματικών ασκήσεων.

 

Συνημμένα