σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: ΣΤ
Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Αρτινοπούλου Βασιλική


Περιεχόμενο


 • Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τάσεις παρέμβασης στο πλαίσιο ή τα όρια των συστημάτων απονομής της δικαιοσύνης. Ειδικότερα αναλύονται οι ιδεολογικές, κοινωνιολογικές, πολιτισμικές προσεγγίσεις των εναλλακτικών παραδειγμάτων για την απονομή της δικαιοσύνης, όπως είναι η αποκαταστατική ή επανορθωτική δικαιοσύνη.  Η εξωποινική επίλυση συγκρούσεων αποτελεί τη σύγχρονη τάση στα ποινικά συστήματα, και δεν περιορίζεται μόνο στο πεδίο της παραβατικότητας ανηλίκων, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες μορφές εγκληματικότητας. Οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί τονίζουν την ανάγκη αποφόρτισης των ποινικών συστημάτων και την υιοθέτηση της επανορθωτικής δικαιοσύνης, με άξονες την αποκατάσταση της ζημίας ή βλάβης που έχει υποστεί το θύμα και την ανάληψη της ατομικής ευθύνης από το δράστη. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2012 για την προστασία των θυμάτων και τα οριζόμενα για την έννοια και τις πρακτικές της Επανορθωτικής Δικαιοσύνης. 

Πρόγραμμα μαθήματος

 
 • Παράδοση 1: Εισαγωγικά, γενικό πλαίσιο, περίγραμμα μαθήματος
 • Παράδοση 2: Εννοιες και ορισμοί της Επανορθωτικής Δικαιοσύνης
 • Παράδοση 3. Ο Αριστοτέλης ως πρόδρομος της ΕΔ
 • Παραδόσεις 4 και 5.  Η ανάδειξη και η εξέλιξη της ΕΔ στην εγκληματολογική σκέψη
 • Παραδόσεις 6, 7 και 8. Το διεθνές και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την ΕΔ (ΟΗΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης, ΕΕ) 
 • Παράδοση 9. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/29/EU για την προστασία των θυμάτων (και την ΕΔ)
 • Παράδοση 10. Πρακτικές εφαρμογές της ΕΔ (διαμεσολάβηση, κοινοτικές συνεδρίες, άλλες μορφές εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών) 
 • Παράδοση 11. Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την ΕΔ. Νομοθεσία 
 • Παράδοση 12. Εφαρμογές της ΕΔ στην Ελλάδα – προβλήματα και προοπτικές 
 • Παράδοση 13. Ανακεφαλαίωση- Παρουσίαση εργασιών. 
 

Προτεινόμενο Σύγγραμμα- Υλη εξετάσεων 

 
 • Αρτινοπούλου, Β., Επανορθωτική Δικαιοσύνη. Η πρόκληση των σύγχρονων δικαιικών συστημάτων, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθηνα 2010. 
 • Υλη: Ολο το βιβλίο 
 

Συνημμένα