σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Ζ
Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Ζιούβας Δημήτριος

 


Περιγραφή

 
 
Το μάθημα προσεγγίζει την Οικονομική Εγκληματικότητα από τη σκοπία του ποινικού δικαίου και της αντεγκληματικής πολιτικής. Μελετάται η διασύνδεση οικονομικού, επιχειρηματικού και οργανωμένου εγκλήματος και διερευνώνται τα θεωρητικά θεμέλια του οικονομικού ποινικου δικαίου με έμφαση στη θεωρία περί εννόμου αγαθού. Στο πλαίσιο μελέτης του Ειδικού Μέρους του Οικονομικού Ποινικού Δικαίου εξετάζονται οι υποστάσεις των οικονομικών εγκλημάτων με κυριότερα τα χρηματοοικονομικά, τα φορολογικά και τα εγκλήματα διαφθοράς. Στόχος του μαθήματος είναι η συστηματική κατανόηση του οικονομικού εγκληματικού φαινομένου και η μελέτη των μηχανισμών πρόληψης και ποινικής καταστολής της οικονομικής εγκληματικότητας στο πλαίσιο της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς δικαιοταξίας. 
 

Θεματικές ενότητες της διδασκαλίας

 
Οι βασικές θεματικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:
1. Ανάλυση των σύγχρονων μορφών οικονομικής εγκληματικότητας με μελέτη (case studies) ελληνικών (Τράπεζα Κρήτης, Χρηματιστήριο, Ασπίς, Proton Bank κ.λπ.) και διεθνών ποινικών υποθέσεων (WorldCom, Enron, Arthur Andersen, Barings, Parmalat, Mannesmann-Vodafone, Siemens, Johnson&Johnson, GlaxoSmithKline, Pfizer, Bank of America, JP Morgan Chase κ.λπ.). 
2. Oργανωμένο έγκλημα και η σχέση του με το οικονομικό έγκλημα.
3. Εισαγωγή στα θεωρητικά θεμέλια του οικονομικού ποινικού δικαίου με έμφαση στη θεωρία περί εννόμου αγαθού.
4. Μελέτη των εγκλημάτων της απάτης και της απιστίας ως πρωτο-τύπων του οικονομικού ποινικού αδίκου.
5. Απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Φορολογικά εγκλήματα και εξωχώριες (offshore) εταιρίες. 
7. Διαφθορά στις εγχώριες και διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές.
8. Ξέπλυμα χρήματος και χρηματοπιστωτικό σύστημα.
9. Ποινική προστασία του περιβάλλοντος.
10. Ουσιαστικές και δικονομικές πτυχές του διασυνοριακού οικονομικού εγκλήματος. H ευρωπαϊκή και αμερικανική εμπειρία.
11. Εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής αντεγκληματική πολιτική κατά της οικονομικής εγκληματικότητας 
 

Βιβλιογραφία/ Αρθρογραφία (ενδεικτική) 

 
  • Κουράκης Ν. (επιμ.)/ Ζιούβας Δ.(συν.), Τα Οικονομικά Εγκλήματα, Τόμος πρώτος: Γενικό Μέρος, Βασικά ζητήματα της οικονομικής εγκληματικότητας και του οικονομικού ποινικού δικαίου, Αθήνα-Κομοτηνή, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2007.
  • Κουράκης Ν. (επιμ.)/ Ζιούβας Δ.(συν.), Τα Οικονομικά Εγκλήματα, Τόμος δεύτερος: Ειδικό Μέρος, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2007.
  • Κουράκης Ν. (επιμ.)/ Ζιούβας Δ.(συν.), Τα Οικονομικά Εγκλήματα, Τόμος τρίτος: Παράρτημα Κειμένων, Βασική ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνής νομοθεσία για την οικονομική εγκληματικότητα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2007.
  • Λάζος Γρ., Το οικονομικό έγκλημα στη σύγχρονη Ελλάδα, Ποινική Δικαιοσύνη 2000, 655. 
Για αναλυτική Βιβλιογραφία/Αρθρογραφία βλ. Σημειώσεις του μαθήματος στον Πάνδημο.
 

Συνημμένα