σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Γ
Τομέας: Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Χρύσης Αλέξανδρος

 


Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος παρουσιάζονται σε εισαγωγικό επίπεδο και με κριτικό τρόπο οι κοινωνικές και πολιτικές ιδέες κορυφαίων φιλοσόφων του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, όπως ο Locke, ο Montesquieu, ο Voltaire και ο Rousseau.

Η προσέγγιση του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου επιχειρείται διαμέσου των θεωριών των ευρωπαίων Διαφωτιστών για την ανθρώπινη φύση, το κοινωνικό συμβόλαιο, την πολιτική εξουσία και την αγωγή.

Έμφαση αποδίδεται, επίσης, στη σχέση του φιλοσοφικού κινήματος του Διαφωτισμού με τις κοινωνικές επαναστάσεις των νεότερων χρόνων, καθώς και στη σημασία του για την εποχή μας.

 

Συνημμένα