σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Η
Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Ζιούβας Δημήτριος

 


 

Περιγραφή


 • Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξέταση και μελέτη του εγκληματικού φαινομένου της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Το μάθημα προσεγγίζει τα βασικά ερωτήματα του ποινικού δικαίου και της εγκληματολογίας (ορισμός και διαχείριση της παραβατικότητας) αναφορικά με τη διαφθορά στη δημόσια διοίκηση. 

Στόχοι και ενότητες της διδασκαλίας


 • Κατανόηση του φαινομένου της διαφθοράς ως παραβατικού/εγκληματικού φαινομένου με άξονα τα διεθνή, ευρωπαϊκά και ελληνικά νομοθετικά κείμενα. Γίνεται αναφορά ακροθιγώς στις Συμβάσεις κατά της Διαφθοράς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (2003), του Συμβουλίου της Ευρώπης (1999), του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1997) και του Ο.Ο.Σ.Α. (1997), καθώς και στα εγκλήματα της δωροδοκίας και της δωροληψίας δημοσίων υπαλλήλων και πολιτικών αξιωματούχων στο ελληνικό ποινικό δίκαιο. 
 • Αναφορά σε γνωστές ποινικές δίκες διαφθοράς δημοσίων υπαλλήλων και πολιτικού προσωπικού με έμφαση στους τομείς των εξοπλιστικών προγραμμάτων, της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, της υγείας, των αναπτυξιακών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και της πολεοδομίας. 
 • Ανάλυση του αντεγκληματικού συστήματος προστασίας του δικαιώματος στη χρηστή και διαφανή δημόσια διοίκηση, όπως αυτό  θεμελιώνεται μεταξύ άλλων στον Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Παρουσίαση των κεντρικών αξόνων της αντεγκληματικής πολιτικής των διεθνών και εθνικών φορέων στον τομέα καταπολέμησης της διαφθοράς και των σχετιζόμενων εγκλημάτων.
 • Μέθοδοι και τεχνικές πρόληψης των εγκλημάτων διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση  
 • Ένταξη των εγκλημάτων διαφθοράς στο σύστημα οικονομικής και οργανωμένης εγκληματικότητας και συσχέτισή τους με παραβατικές συμπεριφορές όπως η απάτη, η ευρωαπάτη, η φοροδιαφυγή, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, η σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
 • Βασικές πτυχές της ποινικής δίκης σχετικά με εγκλήματα διαφθοράς δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών με την παρουσίαση μεταξύ άλλων διωκτικών τεχνικών και ανακριτικών μεθόδων, του συστήματος προστασίας μαρτύρων (whistleblowers) κ.λπ.

Βιβλιογραφία


 • Κουράκης Ν. (επιμ.)/ Ζιούβας Δ.(συν.), Τα Οικονομικά Εγκλήματα, Τόμος δεύτερος: Ειδικό Μέρος, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2007.
 • Κουράκης Ν. (επιμ.)/ Ζιούβας Δ.(συν.), Τα Οικονομικά Εγκλήματα, Τόμος τρίτος: Παράρτημα Κειμένων, Βασική ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνής νομοθεσία για την οικονομική εγκληματικότητα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2007.
 • Κουράκης Ν./Σπινέλλη Κ.Δ./Ζαγούρα Π. (επιμ.), Διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2012.
 • Παπανεοφύτου Α., Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων: Μια κατασκευή ποινικής ασυλίας του επιχειρηματία – δράστη;, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012.
 • Λάζος Γ., Διαφθορά και Αντιδιαφθορά, Νομική Βιβλιοθήκη 2005.
 • Πρόντζας Δ., Διαφθορά και Κοινωνία, Παπαζήσης, 2013. 
 • Σπινέλλης Διον., Ποινικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος, Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία, Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1988.

Ενδεικτική ξενόγλωσση αρθρογραφία

 • Ziouvas D., Corrupción en el sector privado, Sistemas penales comparados: Alemania, Revista Penal 11 (2003), p. 151.
 • Ziouvas D., Corrupción en el sector privado, Sistemas penales comparados: Grecia, Revista Penal 11 (2003), p. 176.
 • Lambropoulou E., Myths and Realities About Corruption in Public Administration and its Discourse in Greece, Amsterdam Law Forum, Vol 4, No 3 (2012), p.79.


Έναρξη και ώρες Διδασκαλίας 


 • Το νέο αυτό μάθημα διδάσκεται από την Πέμπτη 13 Μαρτ. 2014 στο Η εξάμ. και είναι υποχρεωτικό επιλογής.
 • Ώρες διδασκαλίας 09.00 – 12.00,
 • Αιθουσα: Α1

 

Συνημμένα