σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Ζ
Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Παπανεοφύτου Αγάπιος
Διδάσκων (2): Τζωρτζής Γεώργιος


Περιεχόμενο


 • Η παρουσίαση των σύγχρονων διαστάσεων της περιβαλλοντικής απειλής.
 • Η ανάδειξη της επίδρασης των τεχνολογικών εφαρμογών στις παραγωγικές διαδικασίες στην αύξηση των περιβαλλοντικών κινδύνων.
 • Η θεμελίωση της ευθύνης των σύγχρονων πολυεθνικών παραγωγικών επιχειρήσεων ως κύριων υπόλογων για τις εκρηκτικές διαστάσεις των περιβαλλοντικών καταστροφών.
 • Οι δυσχέρειες θεμελίωσης της ποινικής ευθύνης για τις περιβαλλοντικές βλάβες στα ιθύνοντα στελέχη των επιχειρήσεων υπό το πρίσμα της, θεμελιώδους για το Ποινικό Δίκαιο, αρχής της ενοχής.
 • Τα βασικά νομοθετήματα για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος στην ελληνική έννομη τάξη.
 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

 • Α. Παπανεοφύτου, Ποινική ευθύνη νομικών προσώπων: Μια κατασκευή ποινικής ασυλίας του επιχειρηματία δράστη; Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2012
 • Α. Παπανεοφύτου, Ποινικό Δίκαιο, Κράτος και Τεχνολογικοί Κίνδυνοι, Τόμος Α΄, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997.
 • Ι. Μοροζίνη, Περιβάλλον Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, σε: Παύλου/Σάμιου (εκδ. επιμ.), Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Έκδ. Δίκαιο και Οικονομία, 2012.
 • Π. Μπρακουμάτσου, Η ποινική ευθύνη των εκπροσώπων των νομικών προσώπων, Περιοδικό Ποινική Δικαιοσύνη 12/2000, σ. 1251 επ.
 • Γ. Παναγοπούλου – Μπέκα, Η ποινική προστασία του περιβάλλοντος: Η πρόκληση για το ποινικό δίκαιο, το στοίχημα για την αντεγκληματική πολιτική, Περιοδικό Αρμενόπουλος, 2011, σ. 555 επ.
 • Θ. Παπαθεοδώρου, Η ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων στο γαλλικό ποινικό δίκαιο, Περιοδικό Ποινικά Χρονικά 1998. σ. 945 επ.
 • Ν. Παρασκευόπουλου, Η ποινική προστασία του περιβάλλοντος, www.nomosphysis.org.gr 1997.
 • Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου Η ποινική προστασία του περιβάλλοντος: Προβλήματα και προοπτικές, Περιοδικό Νομικά Χρονικά, 2010, τεύχος 61.

Συνημμένα