σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Α
Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ.
Διδακτικές Μονάδες: 3 - ECTS=5
Διδάσκων: Ζαραφωνίτου Χριστίνα


 

Περίληψη περιεχομένου 


 • Το μάθημα αποτελεί την εισαγωγή στην επιστήμη της Εγκληματολογίας. Ως εκ τούτου περιλαμβάνει ορισμούς και εννοιολογικές οριοθετήσεις των βασικών στοιχείων της. Ακολουθώντας τη δομή που απορρέει από τα τρία θεμελιώδη στοιχεία του εγκληματικού φαινομένου που αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της εν λόγω επιστήμης, και τα οποία είναι ο κανόνας, η παράβαση και η κοινωνική αντίδραση, αναλύει συστηματοποιημένα τα χαρακτηριστικά τους κάτω από το πρίσμα της προσιδιάζουσας επιστημολογικής της προβληματικής. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει, επίσης, τις κυριότερες επιστημονικές κατευθύνσεις, την ιστορική εξέλιξη και τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης σε επίπεδο θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, με ειδική αναφορά στην πρακτική εφαρμογή και τους κλάδους της επιστήμης της Εγκληματολογίας.

Διάγραμμα ύλης μαθήματος

 
Ι. Το εγκληματικό φαινόμενο
Α. Στοιχεία εγκληματικού φαινομένου
- Ο κανόνας
- Η παράβαση (έγκλημα-εγκληματικότητα-εγκληματίας)
- Η κοινωνική αντίδραση (κύρωση)
Β. Χαρακτηριστικά του εγκληματικού φαινομένου
-Παγκοσμιότητα
-Διαχρονικότητα
-Εννοιολογική σχετικότητα
ΙΙ. Η επιστήμη της Εγκληματολογίας
Α. Χαρακτηριστικά της εγκληματολογικής επιστήμης
-Αυτονομία
-Διεπιστημονικότητα
-Συνθετικός/ενωτικός χαρακτήρας
Β. Γένεση και εξέλιξη της Εγκληματολογίας
-Οι πρόδρομοι
-Οι ιδρυτές
- Οι συνεχιστές
Γ. Διακρίσεις και Κλάδοι της Εγκληματολογίας
Δ. Μεθοδολογικά Στοιχεία
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι - Εκπαιδευτικά εργαλεία

 1. Το μάθημα αποσκοπεί να εισαγάγει τους πρωτοετείς φοιτητές στις βασικές έννοιες που πραγματεύεται η εγκληματολογική επιστήμη καθώς και στη δημιουργία του υποβάθρου που είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση των λοιπών εγκληματολογικών μαθημάτων των επόμενων ετών διδασκαλίας. Πέραν του βασικού στόχου της κατανόησης των παραπάνω, μία επιπλέον στόχευση αποτελεί η διαμόρφωση της δυνατότητας επιχειρηματολογίας μέσα από την τεκμηρίωση των απόψεων και το συνδυασμό γνώσης και κρίσης.
 2. Για την επίτευξη των παραπάνω εκπαιδευτικών στόχων επιλέγεται η παράδοση με τη μορφή εισηγήσεων της διδάσκουσας, η χρήση ερωταπαντήσεων προς διασάφηση των βασικών εννοιών καθώς και η χρήση παραδειγμάτων για την κατανόηση των θεωρητικών εννοιών μέσα από τις όψεις της εφαρμογής τους.
 3. Παρότι ο αριθμός των φοιτητών είναι πολύ μεγάλος, προβλέπεται προαιρετική εκπόνηση εργασιών οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν έως 2 μονάδες τη βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων υπό τον όρο ότι αυτή είναι προβιβάσιμη (5+). Η επιλογή αυτή αποσκοπεί αφενός στη δυνατότητα εμβάθυνσης σε ειδικά θέματα και αφετέρου στην εκμάθηση των βασικών σταδίων εκπόνησης επιστημονικής εργασίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται ειδική ενημέρωση/σεμινάριο για τη συγγραφή εργασιών και παρέχονται αναλυτικές βιβλιογραφικές πληροφορίες. Οι καλύτερες εργασίες παρουσιάζονται από τους φοιτητές στο τελευταίο μάθημα και αποτελούν βάση επιστημονικού διαλόγου με τους συμφοιτητές τους.
 4. Πραγματοποιείται ετήσια εκπαιδευτική επίσκεψη σε σχετικό με το αντικείμενο του μαθήματος δημόσιο φορέα, καθώς και εισήγηση ειδικού επιστήμονα για διαφορετικό επιστημονικό αντικείμενο κατ’ έτος.
 5. Προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχικότητα στη μαθησιακή διαδικασία, ορίζονται (κατόπιν συναίνεσής τους) «συντονιστές-φοιτητές», οι οποίοι συνεργάζονται με τη διδάσκουσα για θέματα που αφορούν το μάθημα και τις εργασίες. Η επιλογή τους γίνεται τυχαία με βάση την αυτό-πρότασή τους και την αποδοχή των συναδέλφων τους. Η πρακτική αυτή έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από πλευράς των φοιτητών.
 6. Γίνεται χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (power-point, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες) κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων εργασιών, εισηγήσεων και του σεμιναρίου εκπόνησης επιστημονικής εργασίας.
 7. Το μάθημα επισκέπτονται και παρακολουθούν ετησίως μαθητές Γ’ Λυκείου κατόπιν αιτήματός τους και μετά από συνεννόηση με τη διδάσκουσα και το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου. Οι θετικές κριτικές τους και το ενδιαφέρον τους καταγράφεται μέσα από τις ευχαριστήριες επιστολές των υπευθύνων καθηγητών τους.
 8. Το μάθημα αξιολογείται σε ετήσια βάση από τους φοιτητές στο πλαίσιο της ΜΟΔΙΠ του Παντείου Πανεπιστημίου.
 

Προτεινόμενα συγγράμματα (όπως δηλώνονται στον "Εύδοξο")

 • 1η Επιλογή Βιβλίου: Ιάκ. Φαρσεδάκης, Στοιχεία Εγκληματολογίας, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη
 • 2η Επιλογή Βιβλίου: Στ. Αλεξιάδης, Εγκληματολογία, Αθήνα: Σάκκουλας

 Τρόπος εξέτασης μαθήματος 


 •  Γραπτή Εξέταση

 

Συνημμένα