σε δοκιμαστική λειτουργία

Κατηγορία: Προπτυχιακά
Εξάμηνο: Δ
Τομέας: Τομέας Εγκληματολογίας
Κατηγορία: Μάθημα
Χαρ.: Υπ./Ε.
Διδακτικές Μονάδες: 3
Διδάσκων: Ζαραφωνίτου Χριστίνα


Σκοπός


 • Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος προσεγγίζονται και αναλύονται κριτικά, σε σχέση με τη συμβολή τους στην εξέλιξη της εγκληματολογικής σκέψης, ορισμένες εκ των σημαντικότερων ερευνών που εντάσσονται στο δεύτερο κυρίαρχο ρεύμα της Εγκληματολογίας της Κοινωνικής Αντίδρασης.
 • Πρόκειται για τις εμπειρικές εκείνες προσεγγίσεις που διερευνούν, βάσει και των μεθοδολογικών τους ιδιαιτεροτήτων, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του ίδιου του συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης (ΣΑΠΔ), τις διαδικασίες διαμόρφωσης των αποφάσεων στο εσωτερικό του (Sentencing) με έμφαση στους παράγοντες εγκληματοποίησης, καθώς και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις για το θεσμό και τους φορείς της ποινικής δικαιοσύνης και το εγκληματικό φαινόμενο στο σύνολό του.
 • Εξετάζεται, επιπρόσθετα, ο ρόλος των θυμάτων μέσα από τη μελέτη των παραγόντων καταγγελίας ή μη των αξιόποινων πράξεων, καθώς και μέσα από τις άτυπες κοινωνικές αντιδράσεις απέναντι στο έγκλημα (φόβος του εγκλήματος-τιμωρητικότητα). Οι σύγχρονες αυτές εμπειρικές έρευνες αξιολογούνται και μέσα από το ρόλο τους στη διαμόρφωση της αντεγκληματικής πολιτικής.

Παρατηρήσεις


 • Α) Οι προτεινόμενες βελτιωτικές του βαθμού εργασίες είναι τόσο βιβλιογραφικού όσο και ερευνητικού χαρακτήρα.
 • Β) Στο πλαίσιο της συνεργασίας μέσω του προγράμματος Erasmus με το Nottingham Trent University (UK), πραγματοποιείται εισήγηση από την Καθηγήτρια Εγκληματολογίας κ.Ανδρομάχη Τσελώνη

Τρόπος εξέτασης


 • Γραπτές εξετάσεις

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-11 (Ε.Ε.)


1) Έρευνες ενταγμένες στην «εγκληματολογία της κοινωνικής αντίδρασης», σχετικές με :

 • Α. Την Αστυνομία,
 • Β. την Εισαγγελική αρχή,
 • Γ. Τα ποινικά Δικαστήρια,
 • Δ. Τις ποινικές κυρώσεις.
   

2)  Έρευνες στάσεων απέναντι στο σύστημα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης
 

3) Συνέπειες-αποτελεσματικότητα των ποινικών κυρώσεων:

 • Α.Εκτιμητικές έρευνες,
 • Β.Στιγματισμός.
   

4) Το κοινό ως παράγοντας διαμόρφωσης αντεγκληματικής πολιτικής:

 • Α.Ο φόβος του εγκλήματος,
 • Β. Η τιμωρητικότητα.
   

5) Παράγοντες μη καταγγελίας αξιόποινων  πράξεων  από τα θύματα.
 

6) Επίδραση της εμπειρικής διερεύνησης στην πρόληψη του εγκλήματος:

 • Α.Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της εγκληματικότητας,
 • Β.Μηδενική ανοχή,
 • Γ.Κοινοτική πρόληψη.

 

Συνημμένα